Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?De laatste updates

 

Who's holding us back

Publicatie | 23 november, 2011 om 12:00

The corporations most responsible for contributing to climate change emissions and profiting from those activities are campaigning to increase their access to international negotiations and, at the same time, working to defeat progressive...

Ondergrondse opslag van kernafval: een schone zaak?

Publicatie | 22 november, 2011 om 11:43

In Nederland zijn er vier gebieden die in aanmerkingen komen voor de opslag van kernafval. Twee hiervan liggen in Gelderland en Noord-Brabant. Lang niet alle bewoners van beide provincies zijn bekend met dit feit. In beide provincies weten twee...

Stolen future: Conflicts and logging in Congo’s rainforests

Publicatie | 7 november, 2011 om 15:06

In het rapport ''Stolen future: Conflicts and logging in Congo’s rainforests – the case of Danzer" beschrijft Greenpeace hoe houthandelaar Danzer Group betrokken is bij grove mensenrechtenschendingen in de Democratische Republiek Congo. Het...

Kernenergie en Crisismanagement

Publicatie | 2 november, 2011 om 16:08

Rampendeskundige Eelco Dykstra beschrijft in dit rapport wat er allemaal mis kan gaan in crisisbestrijding na een kernramp.

First biofuels, now biomass: is the EU driving another BioMess?

Publicatie | 2 november, 2011 om 13:30

A two page briefing on Europe's role in driving Canadian deforestation for biomass. The briefing accompanies Greenpeace Canada report 'Fuelling a BioMess, why burning trees for energy will harm people, the climate and forests'.

Fuelling a Biomess

Publicatie | 1 november, 2011 om 15:00

In an attempt to escape from our addiction to fossil fuels, policy-makers have begun to look to new sources of energy.

Ocean Inquirer, nr 1

Publicatie | 28 oktober, 2011 om 17:44

Europa subsidieert Spaanse visserijbedrijven die zich schuldig maken aan illegale visserij. Dat blijkt uit het rapport 'Ocean Inquirer'. Ondanks waarschuwingen van de Europese Commissie blijft Spanje de piratenvissers financieel steunen in plaats...

Research on the vulnerability of NPP Borssele in situations comparable to the...

Publicatie | 27 oktober, 2011 om 7:30

Uit deze studie blijkt dat kerncentrale Borssele zich niet houdt aan de eisen die Europa heeft gesteld voor de stresstesten waaraan alle kerncentrales na Fukushima aan worden onderworpen.

Ocean Inquirer, nr 2

Publicatie | 18 oktober, 2011 om 17:02

In het Ocean Inquirer rapport ‘Until the very last fish - the absurd model of deep sea fisheries’ valt onder meer te lezen dat 100% van de diepzeevissoorten in de Noord-Atlantische Oceaan worden overbevist.

Factsheet: Nederland kan prima zonder kern- en kolencentrales

Publicatie | 23 september, 2011 om 13:22

In de discussie over kernenergie wordt vaak gesteld dat we voor onze elektriciteitsvoorziening niet zonder kerncentrales kunnen. Maar als de centrale van Borssele dichtgaat en de plannen voor extra centrales worden geschrapt, zal het licht in...

Dirty Laundry 2: ‘Hung out to dry’

Publicatie | 23 augustus, 2011 om 15:52

Uit onderzoek van Greenpeace is gebleken dat de stof nonylphenol ethoxylaat (NPe) zit in kleding van Adidas, Puma, Nike, G-Star en vele andere kledingmerken. Deze stof, gebruikt bij de productie van kleding, breekt in water af in het giftige...

Fuelling the flames

Publicatie | 19 juli, 2011 om 6:55

Automobilisten helpen ongewild en onbewust mee aan vernietiging van oerbossen door het tanken van zogenaamde biobrandstoffen. Dit blijkt uit een recentelijke publicatie van Greenpeace. Een studie naar de brandstof bij tankstations in negen...

De vuile was van de kledingindustrie

Publicatie | 13 juli, 2011 om 5:00

Op basis van recent Greenpeace-onderzoek beschrijft Dirty Laundry (Vuile Was) hoe Chinese rivieren en meren worden vergiftigd door de textielindustrie die haar schadelijke chemicaliën in het water loost. Deze watervervuiling vormt een ernstige...

Herbicide tolerance and GM crops

Publicatie | 30 juni, 2011 om 6:00

Het wetenschappelijk onderzoek dat wordt beschreven in dit rapport laat zien dat producten op basis van glyfosaat, 'Roundup', ernstige negatieve effecten hebben op menselijke en dierlijke gezondheid, en dat een herbeoordeling van de veiligheid...

Intact Forest Landscapes

Publicatie | 29 juni, 2011 om 15:40

Greenpeace released a new report compiling the latest science about the critical importance of intact forests and the devastating effect of pushing roads through them or logging them. The report goes further to show how to protect the intact...

MTCC, Conversie en Inheemse Volken

Publicatie | 20 juni, 2011 om 11:59

Onderzoeksrapport van Greenpeace, ICCO, Milieudefensie en Nederlands Centrum van Inheemse Volken naar de ontbossing in Maleisie. Satellietbeelden laten duidelijk zien dat het Maleisische houtkeurmerk MTCS niet duurzaam is. De nieuwe...

Intact Forest Landscapes

Publicatie | 11 juni, 2011 om 0:00

Greenpeace released a new report compiling the latest science about the critical importance of intact forests and the devastating effect of pushing roads through them or logging them. The report goes further to show how to protect the intact...

Hidden Consequences

Publicatie | 23 mei, 2011 om 17:55

Het Greenpeace-rapport ‘Hidden Consequences’ brengt de vervuiling van rivieren wereldwijd in kaart en het prijskaartje dat daarbij hoort.

Aantal tegenstanders kernenergie toegenomen

Publicatie | 20 april, 2011 om 10:00

Opinieonderzoek door Synovate, waarin de mening van Nederlanders over kernenergie in april 2011 wordt vergeleken met een jaar eerder (mei 2010)

Bad influence

Publicatie | 8 april, 2011 om 15:10

Een rapport van Greenpeace, getiteld “Bad Influence” toont aan hoe adviezen van adviesbureau McKinsey om bossen te beschermen juist tot meer ontbossing kunnen leiden.

Jaarverslag 2010

Publicatie | 31 maart, 2011 om 0:00

In 2010 paste Nestlé, naar aanleiding van onze - vooral online - acties, zijn duurzaamheidsbeleid aan en verzekert nu geen producten meer af te nemen waarvoor is ontbost. Een belangrijke stap in de richting van wereldwijde bosbescherming. Ook...

Nucleaire noodscenario’s onvoldoende

Publicatie | 22 maart, 2011 om 15:42

Opslag kernafval

Publicatie | 7 maart, 2011 om 14:27

De Nederlandse overheid wil kernafval ondergronds opslaan in de Nederlandse bodem. Geologisch onderzoeksbureau T&A Survey brengt de gebieden in kaart, die voldoen aan de door de overheid gestelde eisen voor mogelijke ondergrondse opslag van...

Battle of the grids

Publicatie | 4 maart, 2011 om 13:38

Schone energie en energie van kolen- en kerncentrales botsen op het elektriciteitsnet. Dit is voor het eerst inzichtelijk in kaart gebracht door onderzoekers van Energynautics, een Duits ingenieursbureau.

Werkgelegenheid door windenergie

Publicatie | 25 januari, 2011 om 17:18

Windenergie op land en op zee levert minimaal tien keer meer permanente werkgelegenheid op dan kolencentrales. Als de provincies Groningen en Friesland inzetten op de bouw van windmolenparken voor de Nederlandse en Duitse kust, kan het aantal...

Sustainability in the Power Sector. Update 2010 - The Netherlands

Publicatie | 20 december, 2010 om 0:00

Nuon en Essent zetten onvoldoende stappen richting een duurzame elektriciteitsvoorziening. Dong lijkt de overstap naar schoon wel te willen maken en heeft plannen voor nieuwe kolencentrales afgeblazen. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het...

klim in de pen!

Publicatie | 16 november, 2010 om 8:55

Schrijftips en informatie over het benaderen van de lokale media.

Radioactief afval, een levensgevaarlijke erfenis

Publicatie | 12 november, 2010 om 0:00

Het duurt 240.000 jaar tot het stralingsniveau van radioactief afval een niveau heeft bereikt waaraan mensen zonder gevaar kunnen worden blootgesteldEr is geen enkele garantie dat gevaarlijk radioactiefafval veilig kunnen worden opgeslagen.

Driving to Destruction

Publicatie | 7 november, 2010 om 23:02

Samenvatting - Definitieve berging van hoogradioactief en/of langlevend kernafval in...

Publicatie | 26 oktober, 2010 om 10:40

Recent presenteerde het Belgische NIRAS het ‘Ontwerp Afvalplan’. In dit plan kiest NIRAS als referentieoptie voor definitieve geologische berging van hoogradioactief en/of langlevend kernafval (B- en C-afval) in klei. Dit rapport geeft dr.

Definitieve berging van hoogradioactief en/of langlevend kernafval in een...

Publicatie | 26 oktober, 2010 om 10:35

Recent presenteerde het Belgische NIRAS het ‘Ontwerp Afvalplan’. In dit plan kiest NIRAS als referentieoptie voor definitieve geologische berging van hoogradioactief en/of langlevend kernafval (B- en C-afval) in klei. Dit rapport geeft dr.

Emergency Oceans Rescue Plan: Implementing the Marine Reserves Roadmap to Recovery

Publicatie | 4 oktober, 2010 om 0:00

Zeereservaten zijn de krachtigste wapens in de bescherming van het zeemilieu, het herstel van de biodiversiteit en het ontwikkelingen van een duurzame visserij.

Overheidsgarantie voor de bouw van een kerncentrale in Nederland - Een inschatting...

Publicatie | 28 september, 2010 om 0:00

De bouw van een kerncentrale brengt grote financiële risico’s met zich mee. Een privaat energiebedrijf zal niet in staat zijn dit risico op zich te nemen zonder dat de overheid garant staat. Het verlenen van deze garantie kost de Nederlandse...

Agriculture at a crossroads: food for survival (IAASTD)

Publicatie | 20 september, 2010 om 0:00

Klimaatverandering, honger en armoede, verlies van biodiversiteit, ontbossing, watercrisis en voedselveiligheid. Al deze problemen hebben gemeen dat een principiële oorzaak hiervan ligt in de manier waarop wij ons voedsel produceren, verhandelen...

Picking cotton: the choice between organic and genetically-engineered cotton for...

Publicatie | 20 september, 2010 om 0:00

Greenpeace ging het veld in om te spreken met Indiase katoenboeren. Gentechkatoen wordt door de industrie verkocht als een groot succes voor het milieu en de boer, maar wat blijkt? De financiële voordelen van biologisch geteeld katoen zijn veel...

Ecological farming: drought-resistant agriculture

Publicatie | 20 september, 2010 om 0:00

Watertekort in de landbouw is een actueel probleem. Onder invloed van klimaatverandering wordt dit probleem naar verwachting ernstiger. Oplossing voor deze watertekorten moet gezocht worden in ecologische landbouw, en niet, zoals de...

How Sinar Mas is expanding its empires of destruction

Publicatie | 29 juli, 2010 om 0:00

Greenpeace laat met nieuw fotografisch bewijsmateriaal zien dat de Indonesische Sinar Mas-groep halsstarrig blijft doorgaan met het kappen van unieke oerbossen en leefgebieden van de orang-oetan.

CO2 dumpen: daarom niet!

Publicatie | 13 juli, 2010 om 0:00

Het slechte nieuws: mensen veranderen het klimaat door hun gebruik van olie,kolen en gas. Klimaatverandering is niet meer tegen te houden, maar wereldwijde klimaatontwrichting voorkomen kan nog wel. De temperatuurstijging moet dan wel flink onder...

Energy [R]evolution Europa

Publicatie | 7 juli, 2010 om 0:00

Het Europese Energy[r]evolution Scenario uit 2010 berekent hoe Europa haar CO2-uitstoot drastisch kan verminderen.

How Sinar Mas is pulping the planet

Publicatie | 6 juli, 2010 om 0:00

Sumatra’s peat swamp forests not only provide habitat for endangered species such as the Sumatran tiger, they are also of critical importance in mitigating climate change. The clearing and draining of peatlands is the key reason why Indonesia is...

Alternatives for the production of medical isotopes

Publicatie | 30 juni, 2010 om 12:28

The time and investments needed to built the proposed high flux reactor PALLAS, can also be used to develop alternatives for the production and use of medical isotopes. As a nuclear reactor has significant disadvantages because of safety and...

Verkort jaarverslag 2009

Publicatie | 10 juni, 2010 om 0:00

Twee mijlpalen markeerden voor Greenpeace Nederland het jaar 2009: onze 30e verjaardag en de VN-klimaattop in Kopenhagen. Een jaar lang voerden we intensief campagne voor een eerlijk, ambitieus en bindend klimaatakkoord. En we deden nog veel meer...

Jaarverslag 2009

Publicatie | 10 juni, 2010 om 0:00

Twee mijlpalen markeerden voor Greenpeace Nederland het jaar 2009: onze 30e verjaardag en de VN-klimaattop in Kopenhagen. Een jaar lang voerden we intensief campagne voor een eerlijk, ambitieus en bindend klimaatakkoord. En we deden nog veel meer...

Energy [r]evolution

Publicatie | 7 juni, 2010 om 14:09

A global energy scenario paints a picture of our common future – the picture depicts how the future could unfold. Energy scenarios send important messages on alternative futures to decision makers in political, financial, industrial sectors as...

España: The destructive practices of Spain's fishing armada

Publicatie | 28 mei, 2010 om 10:50

With almost 90% of European fish stocks in poor condition, the EU is buying and catching fish from areas far beyond its borders. Instead of making real attempts to save these fish stocks and protect its marine ecosystems from collapse, the EU is...

Groene Ranglijst Verkiezingen 2010

Publicatie | 23 mei, 2010 om 19:10

Hoe groen zijn de politieke partijen eigenlijk? Welke partij maakt zich echt hard voor een schone toekomst? Greenpeace vroeg de partijen het hemd van het lijf en maakte een Groene Ranglijst, gebaseerd op de partijprogramma’s van de politieke...

Zeereservaten: goed voor natuur én visserij

Publicatie | 15 mei, 2010 om 10:06

De overheid heeft de visserijsector sinds de jaren 50 aangemoedigd om met steeds grotere en zwaardere schepen van de overvloed aan vis gebruik te maken. Zonder zich af te vragen of de Noordzee dat wel aankon. Door dit kortetermijndenken zijn...

101 - 150 van 394 resultaten.