Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Rapport duurzame inkoop van catering, planten en groenbeheer

De 10 grootste gemeenten langs de lat

Publicatie - 7 december, 2016
Geen van de tien grootste Nederlandse gemeenten voldoet aan de in het tussen tussen gemeenten, provincies en rijk gesloten klimaatakkoord afgesproken doelstelling om vanaf 2015 voor 100 procent duurzaam in te kopen. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek naar het inkoopbeleid voor levensmiddelen en sierteeltproducten van deze gemeenten. Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke kennis- en adviesbureau CLM in opdracht van Greenpeace Nederland.

Nederlandse gemeenten hebben in 2007 met de provincies en het Rijk een klimaatakkoord gesloten. In dat akkoord is vastgelegd dat gemeenten vanaf 2015 voor 100 procent duurzaam moeten inkopen. Het onderzoek laat echter zien dat de gemeenten zich bij het inkopen van etenswaren en groenvoorziening (bomen en planten) in ruwweg de helft van de gevallen niet houden aan de gemaakte afspraken.

906-CLMrapport-Duurzame_inkoop_catering_planten_groenbeheer_gemeenten

Onderwerpen