Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Oudste bewoners beschermen Amazone met nieuwste technologie

Nieuwsartikel - 6 februari, 2017
De beste beschermers van het Amazoneregenwoud zijn de mensen die er al generaties lang wonen. In een nieuw project werken Greenpeace en Hivos samen met inheemse bewoners in Brazilië, Ecuador en Peru om het regenwoud te beschermen tegen vernietiging door bijvoorbeeld houtkap, mijnbouw en olievervuiling. Dit project, genaamd ‘Alle ogen op de Amazone’, wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

 

Kijk hier wat je zelf kunt doen om bossen te beschermen

 

Zo stoppen we illegale houtkap

 

Stap 1: Bossen in de gaten houden

Met innovatieve satelliettechniek willen we dwars door het wolkendek van de Amazone kunnen kijken en de bossen bewaken. Op de grond doen boswachter-teams van inheemse bewoners hetzelfde. Ze beschikken hierbij over drones, tablets en digitale kaarten. Als we ontbossing op het spoor komen, verzamelen we hiervan zoveel mogelijk bewijs.

Stap 2. Onderzoeken

Greenpeace zet een onderzoeksteam aan het werk. We achterhalen zo snel mogelijk wie verantwoordelijk is voor de ontbossing. Bijvoorbeeld een veeboer, die bos kapt om ruimte te maken voor weidegrond. We overhandigen de onderzoeksresultaten aan de inheemse bewoners. Die verzoeken de veeboer om te stoppen met ontbossen.

Stap 3. Verantwoordelijk houden

Als de ontbosser weigert te stoppen, dwingen we hem dat te doen. Dat kan op verschillende manieren:

  • Vervolgonderzoek door Interpol. Dit leidt tot vervolging van de milieumisdaad door politie en justitie.
  • Rechtszaken. In stap 1 en 2 verzamelen we het bewijs om een sterke aanklacht in te dienen. De rechter dwingt de ontbosser om te stoppen. 
  • Een publiekscampagne. Tienduizenden mensen vragen de overheid om in actie te komen om de bossen te beschermen.

Rechten voor de inheemse bevolking

Meerdere onderzoeken tonen aan dat de bossen het best beschermd worden in gebieden waar de inheemse bevolking de baas is. Erkenning van de landrechten van inheemse volkeren is dus zowel in het belang van de mensen als van de natuur. De komende jaren werken we daarom samen met Coica, een koepelorganisatie voor inheemse bevolking in de Amazone, aan erkenning van hun wetten en rechten.

Dank je wel, deelnemers van de Postcodeloterij!

Het project ‘Alle ogen op de Amazone’ wordt mogelijk gemaakt door een geldbedrag van ruim 14,8 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Dit is bekendgemaakt tijdens het Goed Geld Gala in Theater Carré. Daar hoorden we ook dat we in 2017, net als voorgaande jaren, maar liefst € 2.250.000 ontvangen voor onze campagnes voor het klimaat, de bossen, de oceanen en duurzame landbouw. We zijn ongelooflijk dankbaar dat we ons werk mogen voortzetten.

 

aap

Bossen zijn van levensbelang

Bossen zijn prachtig en van levensbelang voor een gezond klimaat. Maar doordat bomen massaal worden gekapt, verdwijnen ecosystemen én raken veel mensen en dieren hun leefomgeving kwijt. Ook komen er door die kap grote hoeveelheden CO2 vrij.

Greenpeace wil dat uiterlijk in 2020 de ontbossing in de laatste tropische regenwouden is gestopt. Lees meer >>

Onderwerpen