Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Opnieuw illegale boskapvergunningen in de Congo

Greenpeace wil opschorting van CAFI donorgelden

Nieuwsartikel - 1 februari, 2017
Vorig jaar blijken er wederom illegale kapvergunningen uitgegeven te zijn in de Democratische republiek Congo (DRC). Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Greenpeace Afrika. Het gaat om een gebied van 4000 km2, ongeveer zo groot als de provincies Utrecht en Noord-Holland samen.

Sinds 2002 geldt een algeheel verbod op de uitgifte van nieuwe kapconcessies in de DRC. 

Donor CAFI om de tuin geleid

Slechts drie weken voordat de Noorse Klimaat- en Milieuminister Vidar Helgesen in de Congolese hoofdstad Kinshasa was om de eerste donatie van het Central African Forest Initiative (CAFI) voor te bereiden werden deze vergunningen afgegeven. Dit internationale donorprogramma wordt geleid door Noorwegen en omvat alleen al voor de bosbescherming in de DRC 200 miljoen amerikaanse dollar. Ook de Nederlandse overheid heeft zich eind 2016 aangesloten bij dit programma. De eerste donatie van 40 miljoen dollar is in oktober vorig jaar goedgekeurd en overgemaakt.

Opnieuw de fout in met kapvergunningen

Niet lang na deze goedkeuring zijn illegale kapvergunningen afgegeven. Het is de voormalig Congolese Milieuminister Robert Bopolo Mbongeza die groen licht gaf voor deze illegale vergunningen. Saillant detail is dat één vergunning is gegund aan de belangrijkste adviseur van de regerend president Kabila van de DRC, en een andere aan een regerend lid van het parlement. Eerder dit jaar werd RBM gedwongen illegale vergunningen, uitgegeven door zijn voorganger, terug te draaien.

Onafhankelijke commissie is vereiste

In 2015 zijn de eerste illegale kapvergunningen al aan de kaak gesteld. De Congolese overheid én CAFI lijken doof voor de roep van diverse internationale NGO’s -zoals Greenpeace- om een onafhankelijke onderzoekscommissie in te stellen. Die commissie moet dan bepalen wie verantwoordelijk en/of betrokken is bij deze illegaal verstrekte kapvergunningen. Tot nu toe is niemand verantwoordelijk gesteld, laat staan aangeklaagd of bestraft. Aan de voorwaarden die het CAFI programma stelt aan bijvoorbeeld transparantie en participatie wordt niet voldaan.

Opschorten financiering

Om ervoor te zorgen het geld van donoren niet verspild wordt, moet het hele CAFI programma worden opgeschort totdat het hele programma is herzien inclusief het instellen van een adequate monitoringsmechanisme en safeguards.

Wil jij je ook sterk maken voor de bossen?

WORD FOREST FRIEND

 

Download het rapport

 

aap

Bossen zijn van levensbelang

Bossen zijn prachtig en van levensbelang voor een gezond klimaat. Maar doordat bomen massaal worden gekapt, verdwijnen ecosystemen én raken veel mensen en dieren hun leefomgeving kwijt. Ook komen er door die kap grote hoeveelheden CO2 vrij.

Greenpeace wil dat uiterlijk in 2020 de ontbossing in de laatste tropische regenwouden is gestopt. Lees meer >>

Onderwerpen