Disclaimer GPM


GPM is het magazine van Stichting Greenpeace Nederland. De online versie verschijnt vier keer per jaar op de website van Stichting Greenpeace Nederland. De inhoud van GPM is correct en volledig tot de datum van publicatie. Na publicatie kan de informatie verouderd zijn. Voor de laatste stand van zaken verwijzen wij je naar onze website.

Disclaimer www.greenpeace.nl

Stichting Greenpeace Nederland streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de Stichting Greenpeace Nederland website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.

Waar mogelijk controleert Greenpeace de betrouwbaarheid van informatie die zij zelf uit externe bronnen ontvangt. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan Greenpeace niet garanderen dat de informatie op haar website steeds correct of volledig is en aanvaardt Greenpeace geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Wel stelt Greenpeace het op prijs indien zulke onjuistheden aan haar worden gemeld via de informatielijn (info@greenpeace.nl).

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die Greenpeace naar aanleiding van haar website ontvangt, worden door Greenpeace beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door Greenpeace vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is. Greenpeace behoudt zich dan ook het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.