magazine / maart 2012

De vis wordt duur betaald

© Andrea Gritter

Ons schip de Arctic Sunrise volgt sinds half februari de Europese vissersvloot die voor de West-Afrikaanse kust in hoog tempo de oceaan leegvist. Jij betaalt daar ongewild fors aan mee: de EU steunt haar vloot jaarlijks met vele miljoenen.

Hét probleem van de Europese visserij is dat te veel en te grote schepen al jaren te veel vis vangen. Toen de Europese wateren overbevist raakten, vertrokken de grootste schepen naar Afrika en de Stille Oceaan, waar ze hun strooptochten voortzetten. In GPM02 beschreven we de rampzalige gevolgen voor de visstand en voor de kleinschalige Afrikaanse visserij. In één dag haalt zo’n Europese supertrawler - een drijvende visfabriek - net zo veel vis uit zee als 56 traditionele Afrikaanse vissersbootjes in een jaar.

Wie financiert deze overbevissing in de wateren van arme landen? Dat doet de EU: de Europese belastingbetaler dus. De Europese visserijbedrijven zelf betalen slechts een schijntje voor het recht om in West-Afrikaanse wateren te mogen vissen. 90 procent komt in feite voor jouw rekening. Zonder dat je er zelfs maar een visje voor terugkrijgt, want die gaat diepgevroren zo van de supertrawlers naar afnemers buiten de EU.

Miljoeneninjecties

De grootschalige visserij is een ongezonde bedrijfstak die krampachtig overeind wordt gehouden. Illustratief is de Europese financiële steun aan de Pelagic Freezer-trawler Association (PFA), een samenwerkingsverband van Europese rederijen die onder meer vissen voor de kust van West-Afrika. Hun supertrawlers behoren tot de grootste ter wereld.

Door de miljoeneninjecties van de EU maakte de PFA tussen 2007 en 2009 een winst van € 54,7 miljoen. Zonder die steun zou de winst hooguit € 7 miljoen zijn; in minder optimistische schattingen zou de PFA dan zelfs ruim € 50 miljoen verlies draaien.

Onze campagneleider Pavel Klinckhamers is aan boord van de Arctic Sunrise. Je kunt hem volgen via Twitter en via onze website. Daar lees je ook hoe je ons kunt helpen bij deze campagne.

 

Visserijministers beslissen deze zomer over een nieuw Europees visserijbeleid voor de komende tien jaar. Dit is onze kans: Greenpeace wil dat de EU nu eindelijk kiest voor een echt duurzaam visserij-beleid. De ministers moeten daarvoor onder meer:

  • de overcapaciteit aanpakken, te beginnen bij de schadelijkste en grootste schepen;
  • de subsidiestroom verleggen van de grootschalige, schadelijke visserij naar kleinschalige, duurzame vissers;
  • investeren in het herstel van de visstanden en zorgen dat vissers niet meer vangen dan volgens  wetenschappelijk advies duurzaam is.