magazine / maart 2013

Laat een schone aarde na

© Ginnette Riquelme/GP

... vijf vragen over een nalatenschap aan Greenpeace

Greenpeace-donateurs willen graag dat ons werk voor een groene en schone aarde ook in de toekomst doorgaat. Een mogelijkheid daarvoor is een nalatenschap aan Greenpeace. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Jos Willems van Greenpeace geeft antwoord op veelgestelde vragen over nalaten.

Waarom zou ik een testament opstellen?

Wil je meer weten over nalaten aan Greenpeace? Jos Willems beantwoordt graag je vragen: 020 - 52 49 559 of jos.willems@greenpeace.org.

De meeste mensen willen een testament opstellen, omdat ze dan zeker weten dat hun nalatenschap terechtkomt bij familieleden, vrienden en goede doelen die zij zelf uitkiezen. Zonder testament bepaalt de wet namelijk hoe je nalatenschap wordt verdeeld over je familie. Kies je ervoor Greenpeace in je testament op te nemen? Dan help je ons het leven op aarde te beschermen, ook voor volgende generaties.

 

Hoe kan ik iets nalaten aan Greenpeace?

Je kunt Greenpeace op twee manieren opnemen in je testament: met een legaat of een erfstelling. Bij de eerste optie gaat het om een vast bedrag (bijvoorbeeld € 5.000) of een specifiek goed (bijvoorbeeld een schip). Bij een erfstelling kies je ervoor een bepaald erfdeel aan Greenpeace toe te kennen – dat kan bijvoorbeeld een percentage van de totale erfenis zijn.

Ik ben helemaal niet vermogend. Heeft Greenpeace wel iets aan mijn nalatenschap?

Nalaten aan een goed doel is voor iedereen weggelegd, niet alleen voor mensen met een groot vermogen. Greenpeace dankt bijna 10 procent van haar inkomsten aan nalatenschappen: grote, maar ook veel kleine bijdragen van mensen die Greenpeace in hun testament hebben opgenomen. Al die giften samen maken ons werk mogelijk.

Is een testament opstellen niet heel veel geregel?

Dat valt erg mee. Greenpeace kan je, uiteraard in nauw overleg, veel uit handen nemen en waar nodig adviseren. Een andere mogelijkheid is dat je Greenpeace aanwijst als je executeur. Dan wikkelen wij na je overlijden de erfenis af, in overeenstemming met je wensen.

Wat doet Greenpeace met mijn nalatenschap?

Die komt volledig ten goede aan onze campagnes voor sterke bossen, volle oceanen, een gifvrije wereld, duurzame landbouw en schone energie. Greenpeace hoeft namelijk geen belasting te betalen over nalaten-schappen, omdat we zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Goededoelenorganisaties die een ANBI-beschikking hebben, zijn volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Kan ik ook kiezen voor een nalatenschap aan één campagne, bijvoorbeeld de bossen?

Ja, dat kan. Als je je extra betrokken voelt bij een van de Greenpeace-campagnes, kun je laten vastleggen dat het geld uit je nalatenschap specifiek aan dit onderwerp wordt besteed.