magazine / december 2013

Onomkeerbaar tij?

© Konrad Konstantynowicz/GP

9 november, Warschau, Polen

Greenpeace projecteert een Nederlandse tekst op een Poolse kolencentrale. In de Poolse hoofdstad komen regeringsleiders uit de hele wereld samen voor de negentiende klimaattop van de Verenigde Naties. Ze praten onder andere over de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Het gebruik van fossiele energie blijft de komende twintig jaar toenemen tot ver boven de afgesproken limiet, vooral door de economische groei van landen als China en India. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) waarschuwt dat die groei in het gebruik van gas, olie en kolen onontkoombaar leidt tot een gemiddelde temperatuurstijging op aarde van 3,6 graden. Dat is ruim boven de internationaal afgesproken ‘veilige’ limiet van 2 graden. Door de opwarming van de aarde, zal het Noordpoolijs nog sneller smelten. Bedrijven als Gazprom en Shell willen daar hun voordeel mee doen, door in het gebied naar olie te boren. Het IEA is niet de eerste die waarschuwt voor een gevaarlijke tempera-tuurstijging. Het is hoog tijd voor actie: laat de olie bij de Noordpool zitten, luister niet naar kolenbedrijven die klagen over hun rendement, maar zet de oren open voor de Filippijnse onderhandelaar Yeb Saño. Tijdens de klimaattop - daags nadat de tyfoon Haiyan een vernietignd spoor over zijn land trok - deed Saño een emotionele oproep aan de wereld om de kans op natuurrampen niet verder te vergoten. Deze boodschap staat in schril contrast met die van grote energiebedrijven als RWE/Essent en Vattenfall (NUON). Zij doen enkel hun beklag over de winstmarges die onder druk staan vanwege de opkomst van schone energie.