magazine / december 2013

Kort

(on)aards panorama

Elke dag wordt onze aarde geobserveerd en gedocumenteerd door honderden satellieten. Uit deze datastroom genereren de mensen van Earth Oberservation Snap fotorealistische beelden die een uniek perspectief bieden op de planeet. De wetenschappers voorzien de spectaculaire foto’s van een heldere uitleg die ook leken kunnen begrijpen. Tropische stormen, vulkanen, smeltende ijskappen en zelfs veranderingen in het fytoplankton... De website biedt te veel onderwerpen om op te noemen, maar ze hebben één ding gemeen: niemand blijft onberoerd bij het zien van de schoonheid en ongelooflijke kwetsbaarheid van onze kleine blauwe bol. Gaat dat zien op eosnap.com.

Groene voorlopers

Wie is de invloedrijkste duurzame Nederlander? Dagblad Trouw kiest elk jaar honderd duurzame voor­lopers: de Duurzame 100. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, werd in oktober voor de derde keer op rij nummer 1; van harte gefeliciteerd namens Greenpeace! Opvallend is volgens de jury dat vooral ngo’s en bedrijven de duurzaamheidskar trek­ken. De lijst telt elk jaar minder politici. Ook Greenpeace-direc­teur Sylvia Borren en onze campagne­direc­teur Joris Thijssen werden vereerd met een plaats in de ranglijst. Sylvia Borren was ook nog eens de snelste stijger (van 100 naar 54) vanwege haar ‘cruciale rol in het opstellen van het energieakkoord’ binnen de Sociaal Economische Raad. Greenpeace is natuurlijk blij met deze erkenning, maar ook teleurgesteld; de jury zei niets over de Arctic 30, die toen al drie weken in een Russische cel zaten. Joris Thijssen: ‘Faiza en Mannes zouden wat mij betreft op een gedeelde eerste plaats moeten staan.’

Slimme deal

Wil je graag investeren in zonne­panelen, maar heb niet genoeg ruimte of misschien niet eens een eigen dak? Ga dan eens buurten bij een boer die meedoet aan het project Boer zoekt Buur en investeer in zonnepanelen op zijn of haar dak. Voor € 250 koop je een aandeel waarvoor je zes waardebonnen krijgt van elk € 50. Deze bonnen kun je bij diezelfde boer inruilen voor producten als (biologisch) vlees en groenten. Een dubbele win-win­situatie: de boer beschikt over cash om zijn zonnepanelen te betalen en is verzekerd van klanten dankzij de waardebonnen. De buur krijgt 5 procent rente (6 x € 50 = € 300) en klimaatneutrale producten. En het belangrijkste: samen helpen boer en buur het klimaat een handje door te zorgen voor meer schone energie. Ga snel op zoek naar een deelnemende boer bij u in de buurt via boerzoektbuur.nl.

Greenpeace steunt Windpark Lage Weide

Langs de A2 bij Utrecht ligt al jaren het industrieterrein Lage Weide. Als het aan Energie-U ligt, wordt dit in de toekomst ook Windpark Lage Weide. Het lokale duurzame energiebedrijf wil hier een coöperatief windpark bouwen met zes turbines, die samen 10.000 tot 15.000 huishoudens van schone stroom kunnen voorzien. Bedrijven en burgers kunnen aandelen kopen en zo eigenaar (molenaar) worden van de windturbines. Het Utrechtse college van B&W steunt de plannen van Energie-U, maar de gemeenteraadsfracties van PvdA en D66 blokkeerden de komst van het windpark. Gelukkig kan de provincie Utrecht het bestemmingsplan aanpassen en het gemeenteraadsbesluit verwerpen. Windpark Lage Weide is een prachtig voorbeeld van betrokken burgers en een goed doordacht plan dat onze steun verdient, vindt Greenpeace. Provincies zetten in augustus samen met Greenpeace hun handtekening onder het nationaal energieakkoord, waarmee het aantal windmolens op land wordt verdubbeld. Greenpeace roept de provincie Utrecht daarom op Windpark Lage Weide alsnog mogelijk te maken. Je leest alles over de Utrechtse plannen op energie-u.nl/wind/nieuws-windpark.

© Mario Gomez / Greenpeace

In actie voor de Arctic 30

Greenpeace was geschokt door het buitensporige optreden van de Russen bij het Gazprom-platform. Een jaar geleden waren we immers op dezelfde plaats, zonder dat de kust­wacht ingreep. Maar het duurde niet lang of Greenpeace was overal ter wereld keihard aan het werk om onze Arctic 30 vrij te krijgen. We trommelden advocaten op en formeerden een juridisch team in Moermansk. Een ondersteuningsteam reisde naar de havenstad om alles logistiek te regelen. Alle contacten met belang­rijke politici, topmensen in het bedrijfs­leven, sleutelfiguren in internationale ngo’s werden gebeld: wat kunnen jullie doen? We zorgden voor een aanhoudende stroom beelden en verhalen die de media gretig opnamen. En Greenpeace-supporters voerden wereldwijd actie, van eenzame demonstraties voor Russische ambassades en grote spandoeken bij door Gazprom gesponsorde evenementen, tot spectaculaire klimacties op de Mount Everest en de Sagrada Familia.

� Dmitri Sharomov / Greenpeace

Intussen in Rusland...

In Moermansk en vervolgens in Sint Petersburg ondersteunt een internationaal, wisselend Greenpeace-team 24/7 de Arctic 30. GPM-hoofdredacteur Leon Varitimos was drie weken lang verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de twee Russische steden. Tussen de drukke bedrijven door gaf hij een kijkje achter de schermen: ‘We zijn hier dag en nacht bezig. Vermoeiend, maar ontzettend inspirerend om met zoveel nationaliteiten heel hard aan hetzelfde doel te werken: vrijheid voor onze vrienden. We hebben hier bevlogen advocaten die de steun en toeverlaat zijn van de Arctic 30. Vrijwilligers stellen pakketjes samen met warme kleding en gezond voedsel. Daarmee wachten we vanaf diep in de nacht in de kou voor de gevangenispoorten. Bewakers snijden elke appel doormidden, trekken elk zakje rozijnen open: een proces dat vele uren duurt. Maar deze ondersteuning doet de Arctic 30 goed, zo lezen we in de brieven die ons bereiken. Sini Saarela verwoordt het mooi: ‘Ik kijk vaak door het raam als de zon schijnt. Dat doet me denken aan alle mensen die ons steunen. Dat maakt me blij en brengt een glimlach op mijn gezicht.’