magazine / maart 2014

Rewind // Forward

© GP/Ex-Press/Michael Wurtenberg

In deze rubriek blikken we terug en vooruit op onze campagnes. Wat wilde Greenpeace bereiken en is dat gelukt? Waarvoor komen we binnenkort in actie? Dit keer een nucleaire top die de hete hangijzers onbesproken laat, gesteggel over de bij en zowel goed als slecht nieuws over de Noordpool.

Meld je aan voor de nieuwsbrief en je bent altijd up to date

Close up of bee.Nahaufnahme von Honigbiene auf einem Grashalm.Juridisch steekspel om de bij  (2013 / 2014)

De Europese Commissie nam vorig jaar eindelijk concrete maatregelen om de zorgwekkende bijensterfte een halt toe te roepen: ze verbood een aantal toepassingen van drie pesticiden die dodelijk zijn voor bijen. Maar de producenten van deze gifstoffen, chemiebedrijven Syngenta en Bayer, spanden een procedure aan bij het Europese Hof van Justitie om dit gedeeltelijke verbod van tafel te krijgen. Greenpeace en andere organisaties, waaronder de Europese koepel van bijenhouders, willen het EC-besluit nu verdedigen voor het Hof. Of de rechter de organisaties toelaat in de procedure is nog onduidelijk. Nieuw onderzoek van Greenpeace bevestigt opnieuw het gevaar van deze bestrijdingsmiddelen. Wat blijkt: bijen en andere bestuivende insecten kunnen óók doodgaan als ze water drinken van gewassen die zijn behandeld met pesticiden. Het vocht dat maïsplanten ‘uitzweten’ bevat hoge concentraties gif die potentieel dodelijk zijn voor de bij. Staatssecretaris Dijksma beloofde eerder geld vrij te maken voor meer onderzoek naar de bijengezondheid. Greenpeace is blij met dit initiatief, maar vindt dat de overheid niet moet wachten op de uitkomsten. Er bestaat nu al voldoende wetenschappelijk bewijs om een permanent en volledig verbod te rechtvaardigen op zeven schadelijke pesticiden.

Barrels with nuclear waste inside the Morsleben storage for spent fuel rod.Faesser mit radioaktivem Muell im Atommuell-Endlager Morsleben in Sachsen-Anhalt. Das ehemalige Salzbergwerk wird von der DDR bis Jahresende 1990 als Atommuellager benutzt.Nucleaire top is farce (nu)

Wereldleiders als Barack Obama en Vladimir Poetin waren 25 en 26 maart op de zwaar beveiligde Nuclear Security Summit in Den Haag om te praten over dreigend nucleair terrorisme. Maar wie zijn toch die nucleaire terroristen op de congresagenda? Kennelijk doelen de organisatoren niet op landen met grote voorraden kernwapens, zoals de VS en Rusland, want daarover wordt niet gesproken. Ze bedoelen ook niet de bedrijven en overheden die slecht te beveiligen kerncentrales bouwen en doorverkopen aan bedenkelijke regimes. Want ook kernenergie staat niet ter discussie, net zo min als het gevaarlijke kernafval waarvan je een bom kunt maken. Volgens de wereldtop schuilt het echte gevaar in de eenzame terrorist die slordig achtergelaten kernafval in handen krijgt. Niets mis met het beveiligen van bestaand nucleair materiaal natuurlijk, maar om dat als belangrijkste speerpunt te kiezen van een nucleaire top (en daarvoor de halve Randstad op zijn kop te zetten), vindt Greenpeace een gemiste kans. De wereld is pas echt veilig als nucleair materiaal domweg niet meer bestaat.

Gazprom oil drilling platfrom Prirazlomnaya is pictured in Barents Sea. An international crew is currently on a month-long expedition in the Barents Sea, which is part of the ongoing 'Save the Arctic' campaign.Bipolair nieuws (20 december 2013 - ?)

Om met het blije nieuws te beginnen: Shell laat Alaska dit jaar met rust. Die beslissing volgt op een uitspraak van een Amerikaanse rechter dat de overheid Shell geen toestemming had mogen geven voor proefboringen in dit natuurgebied. Het boorseizoen van 2012 is rampzalig verlopen: Shell beging een reeks blunders en misstappen waarbij uiteindelijk boorplatform Kulluk bijna op de klippen liep, met 585.000 liter diesel aan boord. Greenpeace is blij dat de rechters in de VS de risico’s voor het milieu serieus laten meewegen. Van de Russische autoriteiten is zo’n opstelling helaas niet te verwachten. Ruim een maand na de vrijlating van de Arctic 30 haalde oliebedrijf Gazprom via het omstreden boorplatform Prirazlomnaya in de Petsjorazee de eerste olie naar boven. Precies, dat is het boorplatform waar de Greenpeace-actievoerders begin september werden opgepakt. Het gaat hier om de eerste commerciële olie die is opgepompt in het kwetsbare gebied. Gazprom verwacht volgend jaar 12.000 vaten olie per dag te winnen. Dat moet in 2021 tien keer zoveel zijn. Greenpeace is en blijft fel tegen boringen in het Noordpoolgebied. De risico’s op een lek zijn onaanvaardbaar hoog en eenmaal gelekte olie zal onherstelbare schade toebrengen aan het milieu.