magazine / december 2014

Vrijheidsbeeld

© Christian Aslund/GP

In september, vlak voor de VN-klimaattop in New York, plaatste Greenpeace deze replica van het Vrijheidsbeeld in de Noordelijke IJszee als angstaanjagend toekomstbeeld.