magazine / juni 2015

De aarde is ook van mij

©Thomas Schlijper/Greenpeace

Minder insecticiden op onze akkers: boerin Bertie Steur (40) is het er helemaal mee eens. 

Daarom zaait ze in een brede rand om haar suikerbieten-, tarwe- en vlasakkers een speciaal bloemenmengsel. Zo trekt ze de natuurlijke vijanden aan van rupsen, luizen en andere plaaginsecten én belangrijke bestuivers zoals bijen en hommels. Bertie leerde veel over natuurlijke plaagbestrijding in het project Bloeiend Bedrijf van het Louis Bolk Instituut. Dat dit vruchten afwerpt, bewijst de Zeeuwse: ‘Vroeger gebruikte ik bestrijdingsmiddelen preventief. Nu kijk ik eerst hoeveel schadelijke insecten er werkelijk op een plant zitten. Spuiten blijkt nu niet meer nodig.’ Dit jaar heeft Bertie de akkerrand zelfs in de lengte uitgebreid: ‘Bloeiende akkerranden spreken me aan vanwege de milieuwinst. Zo verminder je niet alleen het gebruik van insecticiden op de akkers. Er komt ook minder gif in de sloot terecht, doordat de bloemenrand een buffer vormt. En dat leidt weer tot schoner oppervlaktewater.’

Bedrijven en overheden zijn nog elke dag bezig om onze aarde te plunderen of te vervuilen. Samen kunnen we ze overtuigen van schone alternatieven. Ken je mensen zoals Bertie die werk maken van milieuproblemen?

Stuur dan een mailtje naar redactie@greenpeace.nl.