magazine / maart 2016

Kolenvrij Nederland

Op 10 februari 2016 brengen we de eerste 45.000 handtekeningen voor een kolenvrij Nederland in 2020 op spectaculaire wijze onder de aandacht.

Op 10 februari 2016 brengen we de eerste 45.000 handtekeningen voor een kolenvrij Nederland in 2020 op spectaculaire wijze onder de aandacht.

©Greenpeace/ Nico Jankowski

Ons idee van een wereld zonder kolencentrales werd twintig jaar geleden nog weggelachen. Dankzij onze vasthoudendheid (ook die van jou!) groeide het publieke en politieke draagvlak. En nu gaat het hard.

Teken nu voor een kolenvrij Nederland


Vlak voor de klimaattop in Parijs stemde de Tweede Kamer vóór vroegtijdige sluiting van alle Nederlandse kolencentrales. Minister Henk Kamp sprak zelfs van ‘het einde van het fossiele tijdperk’. Niet alleen in Den Haag lijkt het kwartje te vallen: Vietnam schrapt de bouw van zeventig kolencentrales, China sluit dit jaar opnieuw duizend kolenmijnen en geeft geen nieuwe vergunningen meer af, en de staat New York wil vanaf 2020 kolenvrij zijn.

KOLEN UIT: ACHT PROCENT MINDER CO²

In Nederland kunnen we ook over vier jaar al afscheid nemen van onze kolencentrales. Als we ze allemaal sluiten, besparen we netto 8 procent CO2-uitstoot per jaar, zonder dat het licht uitgaat of de stroomprijzen omhoogschieten. Stoppen met kolenstroom is de snelste en goedkoopste manier voor de Nederlandse regering om 25 procent minder CO2 uit te stoten, zoals de rechter verordonneerde in de Urgenda-klimaatzaak.

WIND AAN: DUURZAAM OP DE LANGE TERMIJN

Gascentrales zullen de weggevallen energie op korte termijn moeten opvangen. Een gascentrale stoot 50 procent minder CO2 uit dan een moderne kolencentrale, maar blijft vervuilend en fossiel. Daarom moet Nederland volop blijven investeren in energie uit zon, wind en aardwarmte.

Windturbines hebben in Nederland met afstand het grootste potentieel om genoeg schone stroom op te wekken. Als alle in het Energieakkoord afgesproken windmolenparken echt gebouwd worden, komt in 2023 een kwart van onze stroom uit windenergie. Op dit moment loopt Nederland nog achter op deze afspraken. Juist daarom roepen wij opnieuw: kolen uit, wind aan!