magazine / maart 2016

WAT ALDI SÜD KAN, KUNNEN ANDEREN OOK’

Gentech Campaigner Herman van Bekkem of Greenpeace Netherlands.Gentechcampaigner Herman van Bekkem van Greenpeace Nederland

‘Landbouw die beter is voor mens en milieu. Daarvoor kom ik deze lente in actie, samen met bezorgde burgers, boeren en buitenlui’, zegt Herman van Bekkem campagneleider ecologische landbouw voor Greenpeace. Jaarlijks wordt 11 miljoen kilo bestrijdingsmiddelen over de Nederlandse akkers gespoten. Dat gif vervuilt het water en zorgt voor de achteruitgang van vogels, reptielen en onmisbare bestuivers zoals bijen en wilde hommels.

Om het tij te keren, hebben we de supermarktketens nodig. Herman: ‘Zij bepalen hoe we ons voedsel verbouwen, kopen en consumeren. Al in 2013 concludeerde het Europese Economische en Sociale Comité (EESC) dat machtsmisbruik van de supermarktketens leidt tot een versnelde neergang van de agrarische sector.’ Wat Greenpeace van de supermarkten vraagt, is een actieplan voor het uitfaseren van de meest schadelijke bestrijdingsmiddelen voor bijen en andere nuttige insecten. Herman: ‘Ook willen we dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun duurzamere producten én voorrang in het schap. Aldi Süd in Duitsland heeft in zijn beleid al vastgelegd dat het acht soorten landbouwgif die dodelijk zijn voor bijen, uit de productieketen gaat weren. Als Aldi Süd het kan, kunnen de anderen het ook.’ De campagne van Greenpeace is een logisch vervolg op onze eerdere succesvolle acties om giftige bestrijdingsmiddelen van het veld te krijgen.

Zo kregen we voor elkaar dat staatssecretaris Dijksma een reddingsplan voor de bijen opstelde en wordt het gebruik van gevaarlijke stoffen als imidacloprid en glyfosaat steeds verder teruggedrongen. Herman: ‘In bijvoorbeeld het Westland lozen de kassen vervuild water in het milieu, waardoor daar al jaren de normen worden overschreden. Met alle gevolgen van dien voor het waterleven, vogels en kikkers. De Nederlandse tuincentra zijn al in beweging. Ruim 3.000 winkels hebben geen glyfosaat meer in het schap en bij de teelt van tuinplanten wordt het gebruik van pesticiden die schadelijk zijn voor bijen aangepakt. Herman: ‘Dit is hét moment om het gif van de akkers krijgen. Niet alleen voor de bijen, maar ookvoor de consumenten, de boeren en het milieu. Want of je nu een natuurliefhebber, boer of supermarktdirecteur bent: iedereen heeft er belang bij dat we met minder bestrijdingsmiddelen gaan werken.’

Wil je een seintje wanneer de campagne begint? Meld je dan aan op greenpeace.nl/actiemail of kijk vanaf 18 april op reddebijen.nl.

LEES VERDER>