magazine / juli 2016

De windrevolutie komt eraan!

Voor een windmolen is een goede locatie cruciaal. Die vinden, is nog niet zo eenvoudig: de regels van de provincies breken gemeenten en coöperaties met windplannen vaak op.

Voor een windmolen is een goede locatie cruciaal. Die vinden, is nog niet zo eenvoudig: de regels van de provincies breken gemeenten en coöperaties met windplannen vaak op.

© Greenpeace / Michel Schnater

In Waterland draaien al sinds de jaren 90 drie windmolens dankzij een enthousiaste vriendenclub. Bewoners en gemeente steunen de windcoöperatie van harte. Voorzitter Wouter Tillemans vertelt hoe je dat, ondanks tegenwerking van de provincie, voor elkaar krijgt: een lokaal windenergieproject succesvol maken én houden.

Wie regelmatig op de fiets zit, weet hoe hard het in Nederland kan waaien. Dat geldt zeker voor de strekdam in het IJsselmeer, waarop de windmolens van Coöperatie Windenergie Waterland (CWW) vrolijk staan te draaien. ‘Een goede locatie voor je molens is cruciaal’, zegt Wouter. ‘Wij hebben hier een toplocatie. Onze molens leveren stroom voor zo’n 3.000 huishoudens.’ Maar ook een iets minder goede plek levert al snel rendement op. ‘Als je ze tenminste niet plaatst tussen de flats of achter een bos’, lacht hij.

WIND GENOEG, MAAR MAG HET OOK?

Hoe logisch dat ook is, het is niet altijd eenvoudig om een goede locatie te vinden die ook nog gebruikt mág worden. Regelgeving is een van de belangrijkste spelbrekers voor gemeenten of coöperaties met windplannen. Wouter adviseert dan ook: begin met je eigen haalbaarheidsonderzoek. Hoe staan provincie en gemeente tegenover windenergie?
Hoe kansrijk is je plan? ‘Later in het hele proces heb je nog meer onderzoek nodig, om mensen en politieke partijen te overtuigen. Maar voor die onderzoeken kun je beter professionals inschakelen.’ Het kabaal waarmee sommige mensen zich verzetten tegen de komst van windmolens verhult dat de meeste Nederlanders vóór zijn. Ruim driekwart wil juist meer windmolens in ons land. Uit onderzoek blijkt dat mensen die op minder dan 5 km van een molen wonen, bovengemiddeld positief zijn over duurzame energie. ‘Dat geluid hoor je vaak niet. Daarom zeg ik altijd tegen voorstanders: ga naar die inspraakavonden over windmolens. Anders hoort de gemeenteraad alleen de argumenten van de tegenstanders. Die komen namelijk wél.’ 

We wisten: alles draait om communicatie, want windenergie is ingewikkeld  

ZORG VOOR EEN HELDER, EERLIJK VERHAAL

Waterland kent voornamelijk windenthousiastelingen. Dat komt niet alleen doordat er al sinds 1992 molens staan. Toen CWW in 2011 de molens wilde vervangen door moderne exemplaren van 70 meter hoog met wieken van 35 meter lengte, moesten de coöperatieleden opnieuw steun verwerven. Maar ze hadden geleerd van hun eigen geschiedenis en van de ervaringen van andere windcoöperaties. ‘We wisten: alles draait om communicatie. Windenergie is ingewikkeld. Voor de bewoners, maar ook voor de meeste gemeenteraadsleden. Dus moet je zorgen voor een helder en transparant verhaal. Waarom is windenergie in onze gemeente een goed idee? Vertel dat niet in een open brief van vijf kantjes, maar vertaal je argumenten in duidelijke statements. En ga praten, veel praten met sleutelfiguren en politieke partijen. Neem de bezwaren serieus. Wat speelt er, hoe kun je twijfelaars overtuigen?’

VOGELTJES IN DE WIEKEN?

‘Een voorbeeld: hier in de omgeving is vogelsterfte door windmolens een veelgehoord argument tégen. Als antwoord hierop kwamen we niet met een dik rapport, maar maakten het heel concreet: in de twintig jaar dat onze molens hier staan, hebben we drie dode vogeltjes gevonden. We wisten ook dat Waterland lager scoorde op de duurzaamheidsmeter voor gemeenten dan ze wilde. Dus berekenden we precies hoeveel punten stijging onze windmolens zouden opleveren.’ Bewoners en gemeente raakten overtuigd. Nu CWW een extra molen wil plaatsen en de provincie dat tegenhoudt, komen ze zelfs in actie: bewoners zijn een petitie gestart voor méér windmolens in Waterland. ‘En onze wethouder doet enorm zijn best de provincie om te turnen. Maar de gedeputeerde reageert niet eens op zijn verzoek om een gesprek.’ LEES VERDER>