magazine / september 2016

Jumbo gaat voor de bij(l)

© Greenpeace / Michiel de Brieder

Het is gelukt: onze aardappelen, groenten en fruit bij Albert Heijn en Jumbo worden bijvriendelijker! Dat is dankzij jou en de inzet van honderdduizend andere bezorgde mensen. Ed van der Weerd, commercieel directeur van Jumbo, vertelt hoe het zo gekomen is.

Hallo Jumbo, dag bijen

Meer dan 100.000 bezorgde klanten tekenden onze petitie, vrijwilligers trokken langs Jumbo-filialen en in sociale media gonsde het onophoudelijk: Jumbo, wanneer ga je voor de bij? Wat doet dat met een bedrijf?
Jumbo-directeur Ed van der Weerd: ‘Omdat Jumbo een familiebedrijf is, hebben we een langetermijnvisie. Het gaat immers niet alleen om onze generatie, maar vooral om de volgende, waar ook mijn vier kinderen toe behoren. Jullie campagne en acties bleven bij ons thuis niet onopgemerkt en leidden tot stevige discussies. Natuurlijk vroegen ze ook: "Wat ga je daar nou aan doen, papa?" Ook in het bedrijf hebben jullie acties de bijensterfte hoog op de agenda gezet en onze maatregelen ertegen in een stroomversnelling gebracht. Tegelijkertijd moeten wij rekening houden met belangen van ál onze stakeholders en natuurlijk met de continuïteit van ons bedrijf. We zijn wel verantwoordelijk voor ruim 60.000 medewerkers.’ 

Aan tafel!

In juli bereikte de campagne een hoogtepunt. Wekenlang overlegden Greenpeace en Jumbo intensief met elkaar. Wat vond u van die gesprekken?
‘We weten uit ervaring dat we de beste resultaten bereiken als we, net als Greenpeace, gaan samenwerken. Greenpeace voerde een open dialoog en hield rekening met de belangen van anderen, zoals de boeren, zonder het einddoel uit het oog te verliezen. Ook toonde ze begrip voor de positie van supermarkten en de sterke onderlinge concurrentie. Ik ben persoonlijk blij met het resultaat: voor eind 2019 hebben al onze Nederlandse aardappelen, groenten en fruit het Milieukeur en verkopen we twee tot drie keer méér biologische producten. En dit jaar nog gaan we van minimaal vier producten uitsluitend de biologische variant aanbieden.’

Boeren uit de marge

Als we de bijen echt willen redden, moeten we boeren die duurzaam produceren beter belonen, zegt Greenpeace. Wat vindt u daarvan?
‘Net als voor Greenpeace, is het ook voor Jumbo heel belangrijk dat we onze Nederlandse telers niet gaan benadelen door meer in het buitenland af te nemen. Integendeel, we hebben afgesproken dat we sowieso evenveel en als het even kan meer gaan inkopen bij Nederlandse telers waarmee we al jaren samenwerken. Dat biedt hen de kans te investeren in duurzame landbouw. Klanten kunnen op hun beurt profiteren van nog meer kwalitatieve hoogwaardige producten in de schappen.’

Boodschap retour

De Greenpeace-supporters hadden een heldere boodschap voor Jumbo: red de bij, maak de supermarkt gifvrij. Heeft Jumbo ook een boodschap voor hen?
‘Je kunt niet in één keer van de kelder naar de zolder. Met andere woorden: verbetering gaat soms stapsgewijs. Maar wat wij als supermarkt kúnnen doen, doen we nu: we nemen bijvriendelijke maatregelen. Als bestuivers van voedselgewassen zijn bijen immers cruciaal voor onze voedselvoorziening. Ik reken erop dat Greenpeace en haar supporters net zolang doorgaan tot de aardappelen, groenten en fruit bij álle supermarkten gifvrij zijn!’

En Albert Heijn en Lidl dan?

Ook Albert Heijn zet stappen in de goede richting. De grootste supermarkt sprak vergelijkbare doelen af met Natuur & Milieu. Dat betekent dat dankzij jou meer dan de helft van alle Nederlandse supermarktschappen gevuld 


worden met groenten en fruit die goed zijn voor de bij én voor jou. Andere supermarkten kunnen nu niet langer achterblijven. Lidl staat als volgende op ons lijstje. Help jij ons Lidl te overtuigen? Kom in actie op reddebijen.nl.