magazine / december 2016

Groene voornemens: doen, durf of waarheid?

In de afgelopen jaren maakte je in GPM kennis met geboren wereldverbeteraars, dappere actievoerders, zelf-ontdekkingsreizigers en geleerden. Hoe gaat het nu met deze milieuhelden? En hoe ziet hun 2017 eruit?

GPM16: Tim & Ivi Huismans

Precies twee jaar geleden vertelden deze broer en zus (nu 17 en 16) over hun succesvolle missie: bijen beschermen. Daarmee schopten ze het zelfs tot 'Wereldverbeteraar van het Jaar', een middelbare scholierenwedstrijd van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Inmiddels kunnen ook andere dieren op hun steun rekenen, maar de bijen spelen nog steeds een belangrijke rol, alleen iets verder weg... in Afrika! Tim: ‘We werken nu internationaal, daarom heten we sinds dit jaar ‘Faunawatch’. Ivi: ‘In Ghana hebben we bijvoorbeeld 66 leerlingen en 25 leraren opgeleid tot imker.’ Tim en Ivi besteden elke vrije minuut aan Faunawatch. Met de hulp van vijftig vrijwilligers in Nederland en een internationaal netwerk realiseren deze tieners hun dromen van een groene, gezonde wereld. En ze aarzelen niet om daarvoor de hulp in te roepen van minister Ploumen, staatssecretaris Dijksma of VN-vredesambassadeur Jane Goodall. Hun bijenplannen voor 2017 zijn ook al duidelijk: 'We trainen leefgemeenschappen in de Kameroense regenwouden als imker. Bijen houden is een goede inkomstenbron en zo helpen we ook de dalende Afrikaanse bijenpopulatie!’ Meer weten? Faunawatch.org.

GPM17: Patrick Martens

Drie weken lang zeilde deze acteur/presentator met negen andere BN’ers over de Middellandse Zee in de avontuurlijke spelserie ‘De Zeven Zeeën’ van BNN, in samenwerking met Greenpeace. Patrick won het spel niet, maar ging wel met nieuwe idealen naar huis: ‘Voor 50 kilo garnalen wordt 1.000 kilo bijvangst dood overboord gegooid of vernietigd. Dat vind ik echt bespottelijk. Door alles wat ik in het programma heb geleerd, besloot ik minder en alleen nog maar duurzame vis te eten. Af en toe ontkom je er helaas niet aan. Zo had ik laatst een reünie in een seafoodbar. De hele Noordzee lag zowat op m’n bord! Ik zat daar totaal niet meer op m’n gemak. Het gaat nog steeds niet goed met de oceanen. Onze generatie merkt misschien nog niet zoveel van de problemen in de oceanen, maar de volgende vangt de klap op. Daarom blijf ik in 2017 letten op wat ik eet. En ik blijf mijn vis halen bij winkels waarvan ik weet dat ze duurzaam gevangen vis verkopen.’


GPM11: Liesbeth Deddens

Op 11 juli 2013 haalde Liesbeth Deddens het wereldnieuws: met vijf andere vrouwelijke actievoerders beklom ze in 17 uur het hoogste gebouw van Europa, The Shard. De 310 meter hoge toren ligt tegenover het Londense Shell-gebouw: de perfecte locatie om te protesteren tegen Shells rampzalige boorplannen op de Noordpool. Liesbeth woont in Zwitserland, waar ze niet aan klimacties kan meedoen, omdat ze dan mogelijk wordt uitgezet. ‘Liesbeth: ‘Vreedzaam protest ligt hier flink aan banden, helaas. Maar ik kom op andere manieren in actie voor het milieu: ik teken de online Greenpeace-petities en vertel mijn omgeving, ook via social media, dat kleine veranderingen echt helpen. Zoals minder vlees eten of vaker de fiets pakken, en bewuster omgaan met energie. We hoeven heus niet allemaal op een gebouw te klimmen om zo'n punt te maken. Maar als er in 2017 een internationale klimactie is, ben ik er zeker bij!’GPM07: Pier Vellinga

Klimatoloog Pier Vellinga was gematigd optimistisch in 2012. Als we in dertig jaar flink zouden inzetten op het terugdringen van de CO2-uitstoot, zou er nog veel te redden zijn. Inmiddels ligt er een internationaal klimaatakkoord. ‘Een doorbraak’, volgens Vellinga. 'Eindelijk internationale overeenstemming en ambitieuze doelstellingen.’ Over de voortgang van Nederland is hij minder positief: we lopen ver achter. ‘Om te voldoen aan de afspraken in Parijs moeten we veel harder werken aan de omschakeling naar duurzame energie.’ Dat is haalbaar. ‘Enkele jaren geleden heeft de overheid subsidie gereserveerd voor de bouw van windparken. Maar van die pot blijft ongeveer de helft over, zó goedkoop is de aanleg inmiddels. Nederland kan binnen vijftien tot vijfentwintig jaar volledig duurzaam in zijn energie voorzien. Dat is precies wat de afspraken van Parijs vragen.’ In 2017 zal Vellinga zich vooral bezighouden met ons voedselsysteem. ‘Een koe produceert net zoveel broeikasgassen als een auto. Die auto is over vijf tot tien jaar voor iedereen elektrisch. Maar die koe klimaatneutraal maken is veel ingewikkelder.’ De toekomst op dit gebied is volgens Vellinga minder vleesconsumptie en meer ecologische landbouw. ‘Dat helpt ook voor de kwaliteit van voedsel en voor de diversiteit van planten en dieren op het land.’