magazine / december 2016

Noordpool: smeltende schoonheid

De Arctic Sunrise en haar bemanningsleden reisden af naar het Scoresby Sund fjord in Noord-Oost-Groenland om de bedreigingen door seismische metingen, de eerste stap van olie-exploratie, te onderzoeken.

De Arctic Sunrise en haar bemanningsleden reisden af naar het Scoresby Sund fjord in Noord-Oost-Groenland om de bedreigingen door seismische metingen, de eerste stap van olie-exploratie, te onderzoeken.

©Christian Aslund/Greenpeace

Eeuwenlang behoedde een metersdikke laag zee-ijs grote delen van het Noordpoolgebied voor aantasting door de mens. Klimaatverandering maakt een einde aan die bescherming. Dat levert schitterende beelden op van een ongerepte onderwaterwereld, maar brengt ook nieuwe bedreigingen met zich mee.

Boren en knallen in de diepzee

Nu het zee-ijs rond de Noordpool zich 's zomers steeds verder terugtrekt en ’s winters minder aangroeit, worden nieuwe gebieden bevaarbaar - ook voor de oliemaatschappijen die het op de bodem van de Arctische diepzee hebben gemunt. Het Noorse staatsoliebedrijf Statoil wil volgend jaar zijn activiteiten in de Barentszzee naar het noorden uitbreiden met nieuwe proefboringen. In Canadees Noordpoolgebied is seismisch onderzoek in voorbereiding, waarbij met luide explosies uit luchtkanonnen wordt gezocht naar mogelijke gas- en oliebronnen. Dieren die zich binnen een straal van 500 meter van de luchtkanonnen bevinden, worden permanent doof. Wetenschappers zijn bang dat de geluidsgolven ook op grote afstand beloega’s, walrussen en dolfijnen verwonden of desoriënteren.

Vis in het noorden lokt

Onderzoek van Greenpeace laat zien dat ook industriële kabeljauwvissers naar de nieuwe ijsvrije gebieden trekken. De vloten maken gebruik van bodemsleepnetten van tientallen meters breed die ze over de zeebodem trekken. Duizenden jaren oude koraalriffen worden in luttele seconden kapot geploegd. Door zware overbevissing staat de kabeljauwpopulatie wereldwijd onder druk, maar in de Noordelijke IJszee zwemmen nog grote, gezonde scholen. Als we dit zo willen houden, is het de hoogste tijd om de vangst ook in deze nieuwe gebieden te reguleren en te verduurzamen. 

Opgewassen tegen klimaatverandering

De temperatuur op de Noordpool stijgt twee keer sneller dan het wereldwijde gemiddelde en ook in het Noordpoolgebied verzuren de zeeën door de toenemende hoeveelheid CO2 in het water. Overbevissing en vernietiging van het bodemleven brengen de Arctische ecosystemen uit balans, waardoor ze minder goed zijn opgewassen tegen deze snelle veranderingen. Met acht miljoen mensen kregen we Shells boorplannen van tafel. Dit jaar nog heeft de industriële visserij laten zien dat ze snelle en effectieve maatregelen kan nemen als bewuste burgers en afnemers dit willen. Kortom: onze campagnes hebben effect. Daarom blijven we, samen met u, bescherming eisen voor het Noordpoolgebied en zijn prachtige bewoners. Het afgelopen jaar concentreerden we ons samen met jou op de grootste bedreigingen van dit moment: oliemaatschappijen en de industriële visserij.  LEES VERDER>