Disclaimer

 

Stichting Greenpeace Nederland streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de Stichting Greenpeace Nederland website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die Greenpeace naar aanleiding van haar website ontvangt, worden door Greenpeace beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door Greenpeace vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is. Greenpeace behoudt zich dan ook het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.