Fondsenwerving

© GP/Rob Doolaard

De steun van financiële supporters is onmisbaar voor ons werk. Greenpeace accepteert immers geen giften van overheden of bedrijven. We koesteren onze onafhankelijkheid en onze financiële supporters. Helaas zagen we in 2012 onze totale inkomsten met € 1,1 miljoen (4,6 procent) dalen ten opzichte van 2011. Onze inkomsten Fondsenwerving waren in 2012 € 1,2 miljoen lager dan in 2011. De daling is vooral terug te vinden in de nalatenschappen (circa € 900.000).

Aantal financiële supporters

In 2012 investeerde Greenpeace Nederland extra in het werven van nieuwe financiële supporters. Met succes! In totaal wierven we 24.170 nieuwe financiële supporters. Dat is 78 procent hoger dan in 2011. Ook het terughalen van ex-donateurs verliep beter: 17,4 procent hoger dan in 2011. Ondanks deze kentering konden we daarmee het aantal opzeggers en het natuurlijk verloop niet compenseren. Toch wierpen onze inspanningen hun vruchten af: de daling van het aantal financiële supporters was in 2012 slechts 1,3 procent, tegenover 4,6 procent in 2011.

In 2012 steeg de aanwas van nieuwe financiële supporters fors. Net als in 2011 was de werving door onze straatteams met 52 procent de belangrijkste methode. Onze tweede wervingsmethode, huis-aan-huiswerving, was in 2012 goed voor 22 procent van de aanwas.
Het afgelopen jaar besteedden we ook veel aandacht aan het werven van nieuwe deelnemers aan onze campagnes. Bovendien wisten we veel nieuw publiek te interesseren via de tv-serie ‘Rappers in de sneeuw’.

Toekomst

Net als in het afgelopen jaar willen wij in 2013 de opwaartse trend in het werven van nieuwe financiële supporters doorzetten. Daarnaast beogen we meer donateurs binnen te halen via onze website en andere digitale media. Verder willen we schenkingen via nalatenschappen meer onder de aandacht brengen en extra aandacht geven aan het werven van donaties van vermogensfondsen en vermogende financiële supporters.

Wat gebeurt er met een donatie van € 1?

Aan elke euro die we in 2012 ontvingen, voegden we 30 cent uit bestemmingsreserves toe. Dit was mogelijk omdat we voorgaande jaren een deel opzijlegden voor toekomstige bestedingen. De extra uitgaven betroffen vooral extra internationale bestedingen. Kijk voor verdere uitleg in de jaarrekening.

Expositie in Blijdorp

Op Wereld Oceanen Dag, 8 juni 2012, opende Greenpeace een tentoonstelling over zeereservaten in het Oceanium van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Greenpeace Nederland kon deze unieke expositie in samenwerking met ontwerpbureau De Organisatie en Diergaarde Blijdorp realiseren dankzij de royale donatie van € 350.000 van Stichting Han Bevan. De tentoonstelling laat de schoonheid en de bedreigingen van onze zeeën zien. Met de modernste technieken en duurzame materialen is een virtueel zeereservaat nagebootst waar de bezoeker zich onder water waant. Diergaarde Blijdorp trekt jaarlijks

Reality-programma op tv

Eind november startte ‘Rappers in de sneeuw’, een televisieserie over het werk van Greenpeace. In de vorm van een reality-programma lieten we de Nederlandse rappers Brace, Darryl, Keizer en Nega een aantal milieumisstanden in Canada zien. Gedurende vier weken zagen gemiddeld 382.000 kijkers van RTL 5 wekelijks de gruwelijke gevolgen van de oliewinning in de teerzanden van Canada. De serie en de rappers lieten de kijker bepaald niet onberoerd: drie keer zorgde het programma voor een trending topic op twitter. Ook was de serie populair op middelbare scholen. Menig leerkracht gebruikte het programma in de les. In het programma riepen de rappers de kijker op om ons werk te steunen door het sturen van een ‘GeefSMS’. In totaal stuurden ruim 10.573 mensen een sms’je, waarvan ruim 700 personen inmiddels financiële supporter zijn geworden.

1,5 miljoen bezoekers, zodat deze expositie ons bijzonder goed helpt onze doelstelling naar een brede doelgroep te communiceren: een wereldwijd netwerk van zeereservaten dat 40 procent van het wereldwijde oceanenoppervlak beslaat.

 

Rainbow Warrior Regatta

In 2012 trachtten we een eigen fondsenwervend evenement te organiseren, in navolging van het succesvolle Alpe d’HuZes. Dat werd de Rainbow Warrior Regatta. Helaas moesten we dit op roeien en kanoën gebaseerd evenement vanwege gebrek aan belangstelling afblazen.