Samenstelling directie, bestuur en raad van toezicht

Per 1 september 2012 is de governance-structuur van Greenpeace Nederland gewijzigd van een bestuursmodel naar een model met een raad van toezicht. Daarbij heeft Greenpeace zich laten leiden door de Code Goed Bestuur, ook wel bekend als de Code Wijffels. Hierin wordt expliciet een scheiding aangebracht tussen besturen en toezicht houden.

De Code Goed Bestuur verstaat onder besturen: richting geven, zorgen voor het verwerven van de nodige middelen, het besteden en beheren daarvan en voor het adequaat functioneren van de organisatie in het algemeen. De raad van toezicht dient zowel vooraf als achteraf toezicht hierop te houden. De directeur is degene die verantwoordelijk is voor de werkorganisatie van Greenpeace Nederland.

In de periode van 1 januari 2012 tot 1 september 2012 was het bestuur belast met het toezicht. Na de wijziging in de governancestructuur is die verantwoordelijkheid overgegaan naar de raad van toezicht. In deze overgang hebben er geen personele mutaties plaatsgevonden. Waar in de tekst van dit jaarverslag melding wordt gemaakt van de raad van toezicht dient, indien dit betrekking heeft op een situatie voor 1 september 2012, te worden gelezen het bestuur.

Directie

De directie van Greenpeace Nederland bestaat uit één directeur: Sylvia Borren.

Relevante nevenfuncties Sylvia Borren:

•    Covoorzitter GCAP (Global Call for Action against Poverty).
•    Voorzitter EEN (Het Nederlandse platform van GCAP).
•    Tot 21 mei 2012 covoorzitter WorldConnectors (ontwikkeling nieuwe strategieën voor en visies op mondiale vraagstukken).
•    Bestuurslid BRAC (deze Bengalese organisatie met 125.000 medewerkers in twaalf landen wereldwijd tilt miljoenen mensen daadwerkelijk uit de armoede).
•    Medeoprichter van Stichting QuestionMark.

De raad van toezicht van Greenpeace Nederland oordeelt dat deze nevenfuncties niet leiden tot belangenconflicten met de functie van directeur.

Vanaf 1 september 2012 is Sylvia Borren directeur/bestuurder (titulaire directie).
Zij ontvangt haar salaris voor haar directietaken, niet voor haar rol als bestuurder.

Raad van toezicht

Per 1 september 2012 bestaat de, onbezoldigde, raad van toezicht van Greenpeace Nederland uit:

Dien de Boer-Kruyt, voorzitter

•    Bestuurslid en voorzitter sinds 15 maart 2010.
•    Beroep: professioneel bestuurder, persoonlijk adviseur en organisator van leiderschapscursussen.
•    Relevante nevenfuncties: commissaris op voordracht van de OR bij Allianz NL, Douwe Egberts NL; samenwerking China en Korea op het gebied van duurzame en getijdenenergie; commissaris Hooge Raedt; in de raad van toezicht van ‘The Waste Transformers’ (een social venture die restafval omzet in hoogwaardige groene energie); vicevoorzitter stuurgroep Sino-Dutch voor duurzame energie met Dynamic Tidal Power.

Dina Boonstra, vicevoorzitter en trustee

•    Bestuurslid sinds 2005, vicevoorzitter sinds juni 2008, trustee (afgevaardigde in de algemene vergadering van Stichting Greenpeace Council) sinds 1 januari 2010.
•    Beroep: directeur dienst Bedrijfsondersteuning bij Lentis.
•    Relevante nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht Tuberculosefonds (KNCV); bestuurslid Stichting Cornelis Jetses.

Marieke Rietbergen, secretaris

•    Bestuurslid sinds 2007, secretaris sinds januari 2010.
•    Beroep: ondernemer.
•    Relevante nevenfuncties: bestuurslid Inspiring Cities.

Ferdinand ter Heide, bestuurslid

•    Bestuurslid en penningmeester/lid van de auditcommissie sinds januari 2008.
•    Beroep: ondernemer.
•    Relevante nevenfuncties: medeoprichter van Mastervolt (producent van systemen voor onder meer zonne-energie); medeoprichter van Villagepump bv (ontwikkelaar en producent van kleinschalige systemen voor veilig drinkwater in zuidelijke landen); lid Raad van Commissarissen Locamation BV Smart Grid Solutions Hengelo (automatisering verdeelstations elektriciteitsnetten).

René Jansen, bestuurslid

•    Bestuurslid sinds januari 2009.
•    Beroep: bestuursadviseur (zelfstandig gevestigd en geassocieerd met Twynstra Gudde Adviseurs en Managers).
•    Relevante nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen van woningcorporatie AWV Eigen Haard in Velsen.

Bas Luten, bestuurslid

•    Bestuurslid en lid van de auditcommissie sinds januari 2009.
•    Beroep: financieel directeur CSM International.
•    Relevante nevenfuncties: geen.