Over Greenpeace

© Daniel Beltrá/GP

Greenpeace is een internationale milieuorganisatie die zich inzet voor schone energie, prachtige bossen, levende oceanen, schone productieprocessen en duurzame landbouw. In aansprekende en succesvolle campagnes maken we milieuproblemen zichtbaar en bewegen we overheden en bedrijven tot oplossingen. We zijn vernieuwend, creatief, moedig, vasthoudend en integer. Wereldwijd worden we gesteund door circa drie miljoen financiële supporters en duizenden vrijwilligers. Greenpeace is volledig onafhankelijk en neemt geen geld aan van overheden of bedrijven.

Onze visie

De mens leeft op te grote voet. Op dit moment gebruiken we wereldwijd 50 procent meer dan wat de aarde aan natuurlijke hulpbronnen voortbrengt. Aarde, water en lucht worden vervuild. Bedrijven en overheden geven nog te vaak de voorkeur aan snel economisch gewin. Greenpeace wil dat de zorg voor mensen en de natuur vooropstaat. We werken aan een duurzame economie die een reële prijs verbindt aan het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling en de uitstoot van broeikasgassen. En die rekening houdt met volgende generaties en de draagkracht van onze aarde. We pleiten voor een duurzame maatschappij, die andere keuzes en ander gedrag van burgers, bedrijven en overheden stimuleert en bevordert. We geloven dat een groene, duurzame samenleving nodig, beter en haalbaar is.

Onze missie

Greenpeace vindt de vitaliteit van de aarde fundamenteel voor al het leven en strijdt daarom voor een snelle realisatie van een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu. Greenpeace is een onafhankelijke internationale milieuorganisatie. Door geweldloze en inventieve confrontaties stellen we milieuproblemen aan de kaak en stimuleren we duurzame oplossingen.

Onze kernwaarden

We worden gedreven door liefde voor onze blauwgroene planeet. We willen mens en milieu beschermen tegen vervuiling en vernietiging. Vol energie richten we ons op resultaat: er zijn oplossingen voor milieuproblemen en die proberen we zo snel mogelijk te bereiken. In ons werk laten we ons leiden door de volgende kernwaarden:

• Geweldloos
Greenpeace is principieel geweldloos. Al onze acties zijn vreedzaam, ook als ze uitdagend zijn.
Moedig
We durven eerlijk te zijn over de grenzen van de draagkracht van onze aarde. Greenpeace toont lef. We zijn als getuige aanwezig op de plek van de misstand en beschermen de planeet met lijf en leden.
Open en vasthoudend
Greenpeace is creatief en vasthoudend in het aankaarten van milieumisstanden en gaat de dialoog aan over probleem en oplossing om te komen tot een leefbaar milieu. We geven niet op tot onze doelen zijn bereikt.
Onafhankelijk
Greenpeace wordt gesteund door individuele supporters. We zijn politiek en religieus onafhankelijk en accepteren geen giften van bedrijven of subsidies van overheden.
Samenwerkend
Greenpeace gelooft in de kracht van grote groepen mensen die samen een omslag kunnen bewerkstelligen. De toekomst van het milieu ligt in de handen van miljoenen mensen over de hele wereld die onze overtuiging delen. Samenwerkend met anderen kunnen we milieuproblemen aanpakken en problemen oplossen.

Verbinding tussen het global programme en Europese en Nederlandse campagnes

De kunst is om onze tijd en ons geld deels internationaal in te zetten waar dit het meeste effect heeft en deels te gebruiken voor het bevechten van een beter beleid en milieuwinst in Nederland en Europa zelf. Daarvoor dient de doorvertaling van het global programme naar Nederlandse driejarenplannen en het jaarplan. Zo wordt bijvoorbeeld wereldwijd gewerkt aan het instellen van zeereservaten en het terugdringen van overbevissing. Greenpeace Nederland voerde daarom in 2012 met collega’s in West-Afrika en Australië actie tegen het monsterlijk grote vissersschip ‘Margiris’ en werkt samen met andere landen aan het verbeteren van het Europees visserijbeleid.

Onze doelen

De ‘groene draad’ in onze campagnes is het herstellen van een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu, in Nederland, in Europa en wereldwijd. We willen oplossingen stimuleren die leiden naar een groene, duurzame samenleving uiterlijk in 2050:
• klimaatverandering tegengaan door efficiënt energiegebruik en een overgang naar volledig schone opwekking van energie, zonder kernenergie en fossiele brandstoffen;
• bossen beschermen vanwege de biodiversiteit én omdat ontbossing een belangrijke oorzaak is van het klimaatprobleem;
• onze zeeën en oceanen, en alles wat daarin leeft, beschermen;
• schone (gifvrije) en efficiënte productiemethoden en diensten, en volledig hergebruik van materialen en afval;
• duurzame en biologische land- en bosbouw, zonder genetisch gemanipuleerde gewassen.

De Greenpeace-methode

Greenpeace wil dat overheden en bedrijven hun beleid zodanig wijzigen dat het milieu beschermd wordt. Hoe doen we dat?

• We identificeren milieuproblemen en hun oplossingen door gedegen onderzoek in samenwerking met gerenommeerde instituten.
• We proberen overheid en bedrijfsleven te bewegen tot oplossingen, door inzet van constructief overleg en juridische druk.
• We stellen milieuproblemen aan de kaak door geweldloze en confronterende actie.
• We dragen schone en duurzame oplossingen aan: ‘Het kan anders’.
• We organiseren steun in de maatschappij voor de noodzakelijke veranderingen en we inspireren mensen hieraan bij te dragen door communicatie en mobilisatie.

Internationale strategie en vooruitblik

Als internationale organisatie richt Greenpeace zich op díe gebieden waar de milieuproblemen het grootst zijn. Zoals de Amazone, Congo en Indonesië vanwege de ontbossing, of de Afrikaanse kust vanwege overbevissing. Landen die het belangrijkste zijn voor onze wereldwijde milieudoelstellingen krijgen ook aandacht: China, de Verenigde Staten, Brazilië, India, Zuidoost-Azië en enkele Afrikaanse landen. Binnen Europa werken we steeds meer samen, om overtuigende campagnes te kunnen voeren waar het gaat om nationaal en Europees beleid. Het gezamenlijke visserijbeleid is daar een goed voorbeeld van. Greenpeace Nederland stelt daarom elk jaar geld en mensen beschikbaar voor de internationale samenwerking.