Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Geplaatste stenen blijken effectief zeereservaat

Nieuwsartikel - 25 mei, 2011
In 2008 was er veel ophef over een actie van Greenpeace die natuurstenen plaatste voor de kust van het Duitse eiland Sylt. Op dit moment doen duikers van Greenpeace onderzoek bij de stenen om te beoordelen of de actie effect heeft gehad. De eerste resultaten laten zien dat de stenen in enkele jaren al zijn begroeid met ontelbare zeeorganismen. De komende weken wordt er verder onderzoek gedaan naar het effect van de actie op de bodem en het zeeleven.

‘De stenen die daar nu liggen, voorkomen dat de bodem wordt omgeploegd door vissers met grote sleepnetten. Dat is goed nieuws voor bijvoorbeeld de bruinvis en de vele andere dieren en planten die daar leven’, stelt Tom Grijsen, campagneleider oceanen bij Greenpeace. ‘Onze actie in 2008 was misschien controversieel, maar blijkt wel een succes. De enige manier om onze uitgeputte zeeën weer op kracht te laten komen, is het écht beschermen van natuurgebieden op zee.’

Greenpeace pleit, gesteund door vele wetenschappers, al jaren voor het instellen van zeereservaten. Dit zijn gebieden die volledig worden afgesloten voor schadelijke activiteiten, zoals visserij en zandwinning. ‘Op land vinden we het heel normaal om kostbare natuurgebieden onaangetast te laten. Tegelijkertijd staan we toe dat zelfs in de mooiste stukjes op zee wordt gevist met schadelijke sleepnetten.'


Onderwerpen