VISVANGSTWIJZER

Het gaat goed met de Noordzee, hoor je vaak. Er is veel vis en men vist steeds duurzamer.
Maar klopt dat wel? Hoe duurzaam gaan we om met de Noordzee?
Met deze visvangstwijzer laat Greenpeace zien hoe duurzaam (of niet) de lokale vangsten van de Nederlandse visserijvloot zijn. Wie visserijbeleid maakt, ziet hier in één oogopslag hoe het met de soort gesteld is. En of de vis écht zo duurzaam is gevangen als de Noordzeevissers beweren.

Wat ziet u in de Visvangstwijzer?
Voor de lokaal gevangen vissoorten die het meest gevangen worden, zetten we op een rij:
 • Hoe gezond is de visstand?
 • Wordt de soort in dat gebied overbevist?
 • Is de vismethode destructief?
 • Levert de vangst veel bijvangst op?

De Visvangstwijzer laat ook zien hoe (on)duurzaam gekweekte vissoorten in Nederland zijn:
 • Hoe gezond is de status van wildgevangen viseitjes?
 • Zijn de wildgevangen eitjes met duurzame methode gevangen?
 • Wat zijn de effecten van de kweeklocatie op de omgeving?
 • Hoeveel wild voedsel heeft gekweekte vis nodig?
Legenda
= Vissoort open klappen
= geen directe zorgen
= schadelijk
= destructief

Wild gevangen


Vissoort
Vismethode
Visstand
Visserijdruk
Destructieve vismethode
Ongewenste bijvangst
Schol
.. lees meer ..gemiddeld >
boomkor noordzee
boomkor eastern channel
twinrig noordzee
twinrig eastern channel
flyshoot noordzee
flyshoot eastern channel
staandwant noordzee
puls noordzee
Tong
.. lees meer ..gemiddeld >
boomkor noordzee
boomkor eastern channel
twinrig noordzee
twinrig eastern channel
staandwant noordzee
puls noordzee
Garnalen
.. lees meer ..gemiddeld >
garnalen kotters Waddenzee
garnalen kotters Noordzee
puls Noordzee
puls Waddenzee
Kabeljauw
.. lees meer ..gemiddeld >
twinrig noordzee
twinrig eastern channel
boomkor noordzee
boomkor eastern channel
puls noordzee
handlijn noordzee
handlijn eastern channel
Wijting
.. lees meer ..gemiddeld >
boomkor noordzee
boomkor eastern channel
otter trawl noordzee
otter trawl eastern channel
Haring
.. lees meer ..gemiddeld >
pelagic trawl noordzee
pelagic trawl eastern channel
Makreel
.. lees meer ..gemiddeld >
pelagic trawler noordzee
pelagic trawler east channel
hand line noordzee
hand line eastern channel
Zeebaars
.. lees meer ..gemiddeld >
handlijn noordzee
handlijn eastern channel
boomkor noordzee
boomkor eastern channel
flyshoot noordzee
flyshoot eastern channel
Harder
.. lees meer ..gemiddeld >
staandwant Waddenzee
Pijlinktvis
.. lees meer ..gemiddeld >
jigging noordzee
jigging eastern channel
flyshoot Noordzee
flyshoot Eastern Channel
Noordzeekrab
.. lees meer ..gemiddeld >
fuiken Noordzee
Tarbot
.. lees meer ..gemiddeld >
boomkor noordzee
boomkor eastern channel
twinrig noordzee
twinrig eastern channel

Kweek


Vissoort
Vismethode
Visstand wildgebroed
Afkomst viseitjes
Kweeklokatie
Vismeel in voer
Mossel
.. lees meer ..gemiddeld >
hangcultuur noordzee: Zaad met mzi gevangen
hangcultuur noordzee: Zaad met mosselvisserij gevangen
bodemcultuur Noordzee: Zaad met mzi gevangen
bodemcultuur Noordzee: Zaad met mosselvisserij gevangen
Tarbot
.. lees meer ..gemiddeld >
recurculatiesysteem
Claresse
.. lees meer ..gemiddeld >
recirculatie systeem

Vismethodes

Conclusie

Onze conclusie
Met sommige (commerciële) vissoorten gaat het goed, mede door het Europese visserijbeleid. Maar omdat deze soorten gevangen worden met destructieve vismethodes, staan juist andere (bijvangst)soorten weer onder druk. Kwetsbare soorten worden bijgevangen door de niet selectieve manier van vissen. De bodemberoerende visserij van de kottervloot, die vist op schol en tong, brengt daarnaast veel schade toe aan het onderwaterleven. Duurzaam is de Nederlandse Noordzeevloot daarmee nog lang niet.

Duurzame vissers die wél selectief vangen, hebben geen makkelijk positie. De soorten waarop zij vissen, zoals bijvoorbeeld zeebaars, verdwijnen immers als ongewenste bijvangst in de netten van de sleepnetvisserij. En in een hoeveelheid die ervoor zorgt dat deze soorten onder druk staan. Hierdoor zien kleinschalige, duurzame vissers hun bron van inkomsten kleiner worden. Daarmee is van een duurzaam beheer van alle vissoorten nog geen sprake.

Hoe krijgen we een gezonde Noordzee?
De Noordzee heeft alleen een gezonde toekomst als we haar consequent duurzaam beheren. Dit betekent: een netwerk van beschermde gebieden instellen. En daarbuiten niet-schadelijke en selectieve visserij toestaan, die vist op gezonde visbestanden. Zo kan het zeeleven zich herstellen en krijgt de Noordzee weer een robuust ecosysteem met voldoende vis.

Dat lukt niet met de huidige Nederlandse vissersvloot. Die bestaat vooral uit schepen met schadelijke bodemsleepnetten, zoals boomkor, pulskor en twinrig. Wat de Noordzee nodig heeft, is een transitie naar meer selectieve visserij, waar ook bijvoorbeeld vangstmethodes als handlijn en fuiken een stevigere positie krijgen. Een duurzame Nederlandse Noordzeevloot zorgt ervoor dat er niet teveel van een bepaalde soort wordt gevist, bijvangst wordt uitgebannen en het zeebodemleven niet verder aangetast wordt.

De basis: Europees visserijbeleid
In 2014 gooide de Europese Unie het roer stevig om in haar visserijbeleid. Wat wil de EU?
 1. Vóór 2020 moet de jarenlange overbevissing zijn gestopt.
 2. De overcapaciteit van de vissersvloot is opgelost (de belangrijkste drijfveer achter overbevissing).
 3. Lidstaten kennen visrechten in toenemende mate toe op basis van sociale en ecologische criteria en laten transparant zien hoe ze dat doen.
 4. De visserij wordt gestimuleerd steeds duurzamer te vissen, met zo weinig mogelijk invloed op de zeenatuur.

Wat moet Nederland doen
Ook Nederland moet dit beleid uitvoeren. Maar daarvoor zijn nog flinke stappen nodig:
 • Overbevissing stoppen
  Nederland moet de overbevissing stoppen voor alle soorten die in de netten van de visser terecht komen. Van zowel de commerciële- als bijvangstsoorten. Voor overige soorten waar geen bestandschattingen van zijn, moet meer onderzoek komen, zodat ook hier goed beheer voor kan komen.
 • Minder schadelijke vissersschepen
  De Nederlandse vissersvloot vist grotendeels onduurzaam, met schadelijke bodemsleepnetten. Nederland moet haar unieke Noordzeewildernis hiertegen beschermen.
 • Voorrang voor duurzame vissers
  Wie krijgt vangstrechten? Nu worden ze op een ondoorzichtige manier verdeeld, op basis van ‘historische rechten’. Dat moet veranderen: vissers die voldoen aan sociale en ecologische criteria krijgen meer vangstrechten dan minder duurzame vissers.


Colofon:
 • Illustraties, vissen (behalve de Harder): Sonia Schadwinkel
 • Illustratie, de Harder: Chris Shields
 • Illustraties, vismethodes: VorminFunctie