Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Zo werken we

Onderzoek

Onderzoek is de basis van alle Greenpeace-campagnes. Eerst zoeken we grondig uit wat er aan de hand is en hoe een milieuprobleem opgelost kan worden. Met gedegen informatie en realistische alternatieven in de hand gaan we in gesprek met bedrijven en overheden.

Onderzoek: problemen en oplossingen

Onderzoek ter plaatse

We doen ter plaatse uitgebreid onderzoek naar milieuproblemen. Als er in Afrika giftig afval is gedumpt, dan nemen onze onderzoekers daar monsters. Met behulp van onze schepen meten we de effecten van klimaatverandering op verre oceanen en smeltende ijskappen. Een deel van de analyses doen we zelf in ons eigen Greenpeace-lab, dat is verbonden aan de Britse Universiteit van Exeter.

Onafhankelijke expertise

Daarnaast werken we intensief samen met onafhankelijke wetenschappers en gerenommeerde instituten als TNO, Ecofys en PricewaterhouseCoopers. Zij gaan mee op onze schepen voor wetenschappelijke reizen, doen onafhankelijke analyses van watermonsters, en stellen uitgebreide toekomstscenario’s op voor duurzame energie. Twaalf onderzoeksinstituten berekenden voor Greenpeace dat we al in 2050 de wereldwijde CO2-uitstoot kunnen halveren. Met ons energie[r]evolutie-scenario laten we zien dat het voorkomen van gevaarlijke klimaatverandering door een snelle overgang naar duurzame energie betaalbaar en haalbaar is.

Onze rapporten

Bekijk hier al onze onderzoeksrapporten