Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Zo werken we

Overleg

Na gedegen onderzoek gaan we in gesprek met politici en bedrijven over milieuproblemen en hun oplossingen. We proberen hen te overtuigen van de noodzaak en de haalbaarheid van alternatieven.

Overleg

Politiek overleg

Voor blijvende, grootschalige verandering zijn vaak aanpassingen in wetten en regels nodig. Of zelfs geheel nieuwe wetgeving. Onze campagneleiders en directeuren wereldwijd praten regelmatig met leden van de regering, de Europese Unie of de Verenigde Naties. Een voorbeeld: we proberen politici te bewegen zeereservaten in te stellen, zodat de visbestanden zich kunnen herstellen en ook de generaties na ons vis kunnen eten. Daarvoor overleggen we op landelijk niveau met Kamerleden en de staatssecretaris, maar ook met de Europese Unie.

Bedrijven

Grote bedrijven vragen Greenpeace regelmatig aan de vergadertafel om samen oplossingen te zoeken. En we benaderen zelf bedrijven als we door onderzoek weten dat ze grote milieuschade veroorzaken. Dan stellen we realistische alternatieven voor en proberen het bedrijf te overtuigen het anders aan te pakken. Het bedrijfsleven maakt een enorm verschil door te besluiten duurzamer te werken. Door te investeren in zonne- en windenergie in plaats van kolencentrales of kernenergie. Of door in producten geen palmolie of papierpulp meer te gebruiken waarvoor oerbos is verwoest.