Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

CBF-Keur

Bladzijde - 2 augustus, 2016

Als u het CBF-Keur ziet afgebeeld in een publicatie van een fondsenwervende organisatie (goed doel), kunt u erop vertrouwen dat deze de strenge beoordeling door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft doorstaan.

Een belangrijk criterium bijvoorbeeld, is dat van de baten uit eigen fondsenwerving maximaal 25% aan kosten voor de eigen fondsenwerving besteed mag worden. Verder moet het bestuur uit onafhankelijke personen bestaan. Voor een helder inzicht in de financiële gegevens moet elke organisatie volgens dezelfde regels het jaarverslag opstellen.

Het keurmerk wordt voor een periode van vijf jaar afgegeven. Tussentijds worden er controles uitgevoerd.

Voor vragen, informatie en een actuele lijst van beoordeelde goede doelen: Centraal Bureau Fondsenwerving, telefoon 020 - 417 00 03 of internet: www.cbf.nl.