Zoals je in training 2 hebt gezien, gaan we pas over tot protest als praten niet werkt. Het recht op protest is een grondrecht.

‘Burgerlijke ongehoorzaamheid’ is een vorm van protest waarbij je bewust en publiekelijk een wet overtreedt om je punt te kunnen maken. Vaak gedoogt de rechter jouw ongehoorzaamheid als je met bepaalde voorwaarden rekening houdt. Het is dus wel handig om te weten, welke voorwaarden dat zijn.

Daarom in deze Greenpeace Academy:
De 7 gouden regels van burgerlijke ongehoorzaamheid

Actie: Europese monsterboten

Met hun gigantische netten vissen Europese ‘monsterboten’ de oceanen leeg. De bijvangst is enorm en voor kleine vissers blijft er nauwelijks vis over. Er is nu al te weinig vis voor de Europese vloot, die varend gehouden wordt met subsidies.
2007-2009
Eerst wijzen we op rapporten die waarschuwen voor de overbevissing.
2010
Er volgt een demonstratie in Brussel.
2011
We nodigen Afrikaanse vissers uit om in het Europese parlement de noodklok te luiden. In hetzelfde jaar bewijst een rapport illegale visserij door Spaanse schepen. Maar staatssecretaris Bleker zegt dat de overheid niets kan doen.
2012
Actie! Actievoerders leggen in de haven van IJmuiden 1 van Europa’s grootste vissersschepen aan de ketting.

Actie: red de Noordpool

Shell doet riskante proefboringen in het kwetsbare noordpoolgebied. Namens 3,5 miljoen ondertekenaars blokkeert Greenpeace uit protest een aantal tankstations. Shell noemt de actie onveilig en spant een rechtszaak aan, maar verliest. De rechter bepaalt dat Greenpeace voldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen.
Actie: Quit coal

Wereldwijd wordt burgerlijke ongehoorzaamheid gedoogd of milder bestraft. Zoals in Engeland. Met het beschilderen van de kolencentrale in Kingsnorth protesteert Greenpeace UK tegen de bouw van een nog grotere energiecentrale door E.ON.

De energiegigant eist een schadevergoeding. In de rechtszaal getuigen klimaatexperts over de enorme schade die kolencentrales aanrichten aan het klimaat. De jury beslist dat de schade die de kolencentrale toebrengt veel groter is dan graffiti van de actievoerders. De aanklacht wordt verworpen.Actie: red de Noordpool (2)

Niet in alle landen kun je op coulance rekenen. In 2013 komt de Arctic Sunrise in actie tegen de riskante olieboringen door het Russische Gazprom in het noordpoolgebied. Hoewel in internationale wateren, arresteerde de Russische kustwacht de 29 bemanningsleden en de aanwezige journalist.

De aanklacht, piraterij en later hooliganisme, was buitenproportioneel en leidde tot wereldwijde verontwaardiging bij burgers én politici. Dankzij een amnestiewet komen de ‘Arctic 30’ na twee maanden vrij.
Actie: Junglistan

Grote problemen kunnen ook op kleine schaal worden aangepakt. In India kopen energiebedrijven bossen op om de onderliggende steenkool te kunnen delven. Een lokale actiegroep in Mahan protesteert met steun van Greenpeace tegen deze bedreiging voor de leefomgeving, luchtkwaliteit en inkomen van meer dan 50.000 mensen. De actievoerders belemmeren op vreedzame manier de werkzaamheden.

Twee dagen later worden vier actievoerders hardhandig gearresteerd. Verschillende nationale en internationale organisaties uiten hun verontwaardiging hiertegen.
Actie: de Milieuminister

Een kabinet zonder milieuminister, dat kan toch niet? Greenpeace laat een eigen milieuminister voorrijden bij paleis Huis ten Bosch… en komt binnen! Wanneer onze minister het spandoek ontvouwt, wordt hij gearresteerd.“Ik heb geen moeite met mijn strafblad, ik kan het goed uitleggen.” ‘Milieuminister’ en inmiddels campagnedirecteur Joris Thijssen -je ziet hem op de foto- heeft geen spijt van zijn ongehoorzaamheid.

Kijk hieronder: tv-interview met Joris over 3 weken Deense cel.
Of lees: Dit artikel, waarin hij vertelt over zijn strafblad.