RED DE BIJEN - TIJDLIJN


2016

28 juli - Supermarkten Jumo en Albert Heijn op de bres voor de bij
red de bijen

Hoera! Supermarktketen Jumbo gaat flinke stappen zetten om de bijensterfte tegen te gaan. Greenpeace maakte stevige afspraken met de prijsvechter. Jumbo gaat het gebruik van bestrijdingsmiddelen op aardappels, groenten en fruit van Nederlandse akkers en boomgaarden aanzienlijk beperken. Intussen maakte Albert Heijn vergelijkbare afspraken met Natuur & Milieu. Ook namens de bij: bedankt! Lees meer >>

10 juli - Jumbo en Albert Heijn schuiven aan de onderhandelingstafel
red de bijen

Het zzzoemt van bedrijvigheid aan de vergadertafel. Gesprekken met zowel Jumbo als met Albert Heijn vinden plaats. Jumbo geeft in de gesprekken aan serieus werk te willen maken van verduurzaming. Ook Albert Heijn is serieus plannen aan het maken. Weken van overleg volgen!

9 juni - première van de radiospots
red de bijen

'Het zijn weer pesticidenweken bij Albert Heijn’ ‘Hallo Jumbo, dahaag bij!’ ‘Lidl, de hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs, maar tegen welke prijs?’ Dit hoorden de klanten van Albert Heijn, Jumbo en Lidl tijdens het boodschappen doen. Onze persiflerende radiospots beleefden hun première en schalden luid en duidelijk door de supermarkten: Red de bij, ga voor gifvrij!

2 juni – Rapport: "Wie is de bijvriendelijkste supermarkt?"
red de bijen

De invloed van supermarkten op de voedselvoorziening is enorm. Daarmee zijn zij bij uitstek de partijen die pesticidengebruik terug kunnen dringen. Ze kunnen bijdragen aan een landbouw die slim samenwerkt met de natuur. Maar waar kun jij dan met een gerust hart je boodschappen doen? We onthulden het in een rapport. Het rapport is inmiddels achterhaalt dankzij de afspraken die Jumbo en Albert Heijn 28 juli naar buiten hebben gebracht.

29 april – Onderzoek Centrum voor Landbouw en Milieu: 'helft minder pesticiden al in 2020 mogelijk'
red de bijen

Bij de teelt van onze consumptieaardappelen, appels en tomaten is het al in 2020 haalbaar om de helft minder pesticiden te gebruiken, mét behoud van opbrengsten. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) in opdracht van Greenpeace. De voorwaarde voor deze transitie? Dat supermarkten hun verantwoordelijkheid nemen om duurzame landbouw en innovatieve boeren te steunen.


19 april – Actie bij Albert Heijn
red de bijen

Bijen en andere bestuivers werken hard voor Albert Heijn: de waarde van hun bestuifwerk wordt wereldwijd op € 235 miljard geschat. Dat zijn heel veel redenen om op de kleintjes te gaan letten. Daarom vragen we tijdens de aandeelhoudersvergadering van Albert Heijn om een actieplan dat de bijen beschermt. Dick Boer, bestuursvoorzitter van Ahold, reageert: 'Het beleid kan in deze aangescherpt worden'.


18 april – Publicatie rapport ‘Bijensterfte in het schap’
red de bijen

Met de publicatie van het rapport ‘Bijensterfte in het schap’ rapport ‘Bijensterfte in het schap’ start de nieuwe campagne om bijen en andere bestuivers te redden en daarmee onze voedselvoorziening te verduurzamen. Supermarkten zijn het belangrijkste afzetkanaal voor landbouwproducten. Daarom richt de campagne zich op de drie grootste supermarktens van het land: Albert Heijn, Jumbo en Lidl.

Greenpeace vraagt het volgende van de supermarkten:

  1. Verban de meest schadelijke bestrijdingsmiddelen uit de productieketen van aardappels, groenten, fruit en sierteelt – stel zwarte lijst op.
  2. Help mee in de transitie naar agroecologische landbouw – ondersteun pilots voor verduurzaming.
  3. Help boeren met verduurzaming van hun teelt - Geef bij inkoop voorrang aan telers die aantoonbaar met minder of geen schadelijke pesticiden werken.
  4. Biedt faire prijs voor duurzame producten van telers.
  5. Stel ambitieuze doelen voor toename van het aandeel biologisch en Milieukeur in de schappen.

14 april - Tweede gesprek met Albert Heijn in Zaandam
red de bijen

De supermarktketen gaat haar beleid op papier zetten en mogelijkheden tot aanscherping onderzoeken. In het gesprek geven we aan dat er een campagne op komst is.


1 april - Gesprek met Lidl in Huizen
red de bijen

De supermarktketen zegt al veel aan duurzaamheid te doen. Een zwarte lijst voor pesticiden maken, wordt niet als effectief gezien. In het gesprek geven we aan dat er een campagne op komst is.


29 maart - Gesprek met brancheorganisatie CBL

CBL laat weten veel aan verduurzaming te doen via de Alliantie Verduurzaming Voedsel en via TSC, The Sustainability Consortium. Leden van TSC zijn onder andere Monsanto, Bayer, BASF, Syngenta en Dupont.


25 maart - Tweede gesprek met Jumbo
red de bijen

De directie van Jumbo in Veghel zegt toe mogelijke maatregelen te gaan onderzoeken en een bijeenkomst te willen organiseren met telers, boerenorganisaties, leveranciers én Greenpeace. In het gesprek laat Greenpeace weten dat een publiekscampagne op komst is.


10 maart - Gesprek met Aldi Nederland
red de bijen

Aldi Nederland in Culemborg laat ons weten: 'Er loopt een onderzoek loopt naar de mogelijkheid om het goede voorbeeld van Aldi Duitsland te volgen'.


9 maart - Albert Heijn houdt af
red de bijen

Per brief vragen we om een gesprek met Wouter Kolk, directeur van Albert Heijn. Albert Heijn laat weten dat het eerst een overleg met de branchevereniging CBL afwacht.


2 maart – Rond de tafel met Aldi Duitsland
red de bijen

Duitsland: Aldi Nord, Aldi Sud, boerenorganisaties, pesticidenfabrikanten en- handelaren gaan met Greenpeace Duitsland in gesprek. Aldi beperkt haar verbod op bijengif tot spuittoepassingen. Zaadcoating is nog wel toegestaan, maar moet worden gereduceerd.


Februari – Steun voor verbod op imidacloprid
red de bijen

Een Kamermeerderheid stemt voor de motie voor een verbod op het bijengif imidacloprid in de glastuinbouw per april 2016. Staatssecretaris Van Dam voert de motie niet uit maar wacht op nieuwe cijfers over watervervuiling.


Februari –Enorme onderschatting pesticidengebruik
red de bijen

Greenpeace publiceert vertrouwelijke verkoopcijfers van pesticiden in Nederland. Uit de cijfers, afkomstig van de koepel van pesticidenfabrikanten NEFYTO, blijkt dat de gebruikscijfers volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al bijna vijftien jaar twee keer zo laag zijn dan de verkoopcijfers van de industrie zelf. 


18 januari - Aldi Duitsland doet bijengif in de ban
red de bijen

Na gesprekken met Greenpeace Duitsland geeft supermarktketen Aldi Süd zijn Duitse leveranciers en een aantal Nederlandse leveranciers de opdracht om voor bijen dodelijke pesticiden uit te faseren.


18 januari - Gesprek met Plus
red de bijen

In het eerste gesprek met Plus Supermarkten in Utrecht zegt het bedrijf toe onderzoek te gaan doen naar hoe het zijn beleid kan aanscherpen.


12 januari - Vragenlijst naar 18 supermarkten

De achttien grootste supermarkten van Nederland ontvangen onze vragenlijst die inzicht moet geven in hun beleid ten opzichte van pesticiden en bijen. Vijftien beantwoorden de vragen.


2015

November - Lancering 'I know who grew it'
Succes! Motie in Tweede Kamer

Internationaal lanceert Greenpeace de website I know who grew it. Een tegenbeweging voor voedsel zoals de natuur het bedoeld heeft. Op het platform komen bewuste eters, opvoeders, foodies, tuinierders innovatieve landbouwers en winkeliers samen en gaan de uitdaging aan voor een gezond en klimaatvriendelijk voedselsysteem.


27 november - Verbod op bijengif in aardappels
red de bijen

Naar aanleiding van het bezwaarschrift van de Bijenstichting, Natuur & Milieu en Greenpeace, verbiedt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) het voor bijen dodelijke gif potatoprid in de aardappelteelt.


25 oktober - Onderzoek naar gif bij appel- en perenteelt
red de bijen

Het rapport ‘Het appelgif valt ver van de boom’ onthult de effecten van pesticidengebruik op het oppervlaktewater en de bodem van Nederlandse appel- en perenboomgaarden. Ook leggen we Nederlandse appels uit o.a. Albert Heijn, Aldi, Plus, Dirk van den Broek en Jumbo onder de loep. We sturen de supermarkten het rapport en vragen om een gesprek.


16 oktober - 'Europa is verslaafd aan gif'
red de bijen

Het onderzoeksrapport 'Europe's Pesticide Addiction' geeft een overzicht van wetenschappelijke literatuur over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Bijna een kwart van alle bedreigde plant- en diersoorten lijdt onder het gebruik van pesticiden en kunstmest. Het overleven van deze soorten, maar ook de cruciale rol die ze vervullen in de natuur door bijvoorbeeld bestuiving, zijn in gevaar.


September - Roundup uit het schap
red de bijen

Albert Heijn, Bol.com, Coop, Etos, Groenrijk, Hornbach, Intratuin, Jumbo, Plus, Praxis, Ranzijn en Tuin & Dier zeggen toe geen Roundup en andere glyfosaatproducten meer te verkopen. In maart 2016 vinden we nog steeds glyfosaatproducten in de schappen van Albert Heijn.


Juni - Eco-landbouw: back to the future?
red de bijen

Ecologische landbouw klinkt misschien ouderwets, maar het is een modern productiesysteem, dat steunt op de wetenschappelijke inzichten van de agro-ecologie en waarin mensen en boeren centraal staan. Dat het ook echt anders kán, laten we zien in het nieuwe rapport ‘Food and Farming Vision’; ecologische landbouw in 7 principes.


Juni - Gesprek met Albert Heijn in Zaandam
Europa wil Noordpool beschermen

In het gesprek licht Greenpeace toe waarom een zwarte lijst van pesticiden zo hard nodig is. Later laat Albert Heijn in een schriftelijke reactie weten: ‘Wij houden ons aan de wettelijke normen van de teelt.’


Mei - ‘Pesticiden tasten gezondheid aan’
Europa wil Noordpool beschermen

Er is een verband tussen bestrijdingsmiddelen, blootstelling eraan en verschillende soorten ziekten. De gezondheid van vooral boeren, tuinders en mensen die in de buurt wonen van intensief bespoten landbouwgrond staat op het spel. Dat is de conclusie van het rapport ‘Pesticides and our health - a growing concern’.


April - Naar de rechter om imidacloprid
red de bijen

Greenpeace en Natuur & Milieu willen het voor bijen dodelijke gif imidacloprid zo snel mogelijk van de akkers. Het College dat daarover beslist, stuurt ons van het kastje naar de muur.. Daarom stappen we naar de rechter.


April - ‘Neonicotinoïden schadelijker dan gedacht’
red de bijen

In een rapport concludeert EASAC, de Europese koepel van wetenschapsacademies, dat het effect van neonicotinoïden (onder andere imidacloprid) veel schadelijker is dan gedacht: onmisbare bestuivers zoals wilde bijen, hommels, zweefvliegen en vlinders gaan dood.


Februari - Brief naar Albert Heijn
red de bijen

In een brief aan de directie van Albert Heijn vraagt Greenpeace aandacht voor het pesticidengebruik in de sierteelt.


Januari - Gesprek met Jumbo en belanghebbenden
red de bijen

In Veghel heeft Greenpeace een rondetafelgesprek met de directie van Jumbo, telers, leveranciers en teeltadviseurs over de sierteelt en mogelijkheden tot verbetering.


2014

December - Sierteelt opnieuw onderzocht
red de bijen

Onderzoekers vinden 110 verschillende pesticiden op 105 planten en bloemen van winkelketens GroenRijk, Life & Garden, Hornbach, Praxis, Gamma en Jumbo. Een derde van deze middelen is voor bijen in minimale hoeveelheden al zeer giftig. Ook deze pesticiden vonden we op de plantjes die nadrukkelijk als ‘bijvriendelijk’ worden verkocht.


November - Intratuin zet stappen
red de bijen

Na meer dan negentigduizend protesthandtekeningen en een vernietigend rapport gaat Intratuin om: de marktleider stopt binnen een jaar met de verkoop van negen pesticiden die bijdragen aan bijensterfte. Ook zijn de planten in het schap binnen zes jaar vrij van dezelfde gifstoffen.

Juni - 450 zoemende zomertuinen in Nederland
red de bijen

In samenwerking met de organisatie voor hobbytuinders (AVVN) start de Facebook-wedstrijd voor het meest bijvriendelijke plekje van Nederland. Meer dan 450 tuinen worden genomineerd voor de eretitel Meest Bijvriendelijke Tuin van Nederland.

Gedurende het hele jaar neemt de Tweede Kamer diverse moties aan waarin wordt aangedrongen op een verbod op neonicotinoiden: een groep voor bijen dodelijke bestrijdingsmiddelen.


April - Start campagne ‘Red de bijen’
red de bijen

Lancering van de vernieuwde actiesite reddebijen.nl. Het doel: giftige bestrijdingsmiddelen van het land en uit de schappen en gezonde, ecologische landbouw vooruit helpen. Iedereen kan helpen, want een schone, groene wereld begint ook in de achtertuin of op het balkon.


April - Rapport sierteelTros Radar
red de bijen

Het rapport ‘Gifplanten in het tuincentrum’ wordt bij het tv-programma Tros Radar gelanceerd. Het onthult dat sierplanten van tuincentra bestrijdingsmiddelen bevatten die zeer schadelijk zijn voor bijen.


2013

November – 85.113 steunbetuigingen voor Dijksma
red de bijen

Staatssecretaris Dijksma krijgt 85.113 biologische bloembollen en –zaden overhandigd. Ze staan symbool voor het aantal mensen dat tot nu toe onze petitie heeft ondertekend voor bescherming van de bij.


Juni – 'Europees moratorium helpt nauwelijks'
red de bijen

Greenpeace publiceert een onderzoek van het onafhankelijk kennis- en adviesbureau CLM waaruit blijkt dat het moratorium op een aantal toepassingen van vier voor bijen dodelijke pesticiden in Nederland nauwelijks iets voorstelt.


Mei – Europees moratorium op vier bijengifsoorten
red de bijen

De Europese Commissie verbiedt een aantal toepassingen van vier voor bijen dodelijke pesticiden, waaronder drie neonicotinoïden. De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA zegt dat deze vier bestrijdingsmiddelen een 'hoog acuut gevaar' betekenen voor honingbijen.


April – Publicatie rapport ‘Bees in Decline’
red de bijen

Welke factoren spelen mee bij de massale sterfte van bijen en andere bestuivers? Dit rapport inventariseert de meest schadelijke pesticiden.


April – Bayer krijgt bijenkoningin
red de bijen

Voor de deur van het hoofdkantoor van Bayer, een van de grootste bestrijdingsmiddelenfabrikanten ter wereld, is een bijenkoningin bijgezet. Het is een protest tegen Bayers producten die de massale bijensterfte mede veroorzaken.