Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Schone energie

Door te kiezen voor schone energie en die slim te gebruiken, kunnen we klimaatverandering stoppen. Onderzoek en praktijk laten zien dat het mogelijk is: een wereld draaiend op schone energie. Door massaal in te zetten op zon, wind en water kunnen vervuilende kern- en kolencentrales hun deuren sluiten.

Sterke bossen

Bossen zijn niet alleen prachtig, maar ook van levensbelang voor een gezond klimaat. Maar doordat bomen massaal worden gekapt, verdwijnen ecosystemen én raken veel mensen en dieren hun leefomgeving kwijt. Ook komen er door die kap grote hoeveelheden CO2 vrij. Greenpeace wil dat uiterlijk in 2020 de ontbossing in de laatste tropische regenwouden is gestopt.

Levende oceanen

Oceanen zijn de bron van ons bestaan. Het leven in de oceanen is van een ongekende schoonheid. Maar deze schoonheid wordt door onder andere overbevissing ernstig bedreigd. Daarom pleiten Greenpeace en wetenschappers ervoor om 40 procent van alle oceanen tot zeereservaat uit te roepen en daarbuiten uitsluitend duurzaam te vissen. Want iedereen - strandbezoeker, watersporter en visser - heeft baat bij gezonde sterke oceanen.

Een gifvrije wereld

Voor de productie van onze kleding, elektronica en cosmetica worden vaak giftige stoffen gebruikt. Stoffen die in de natuur terechtkomen bij de productie en op het moment van afdanken. Maar ook door lozingen van afvalwater door fabrieken die de producten maken. Terwijl er steeds meer schone alternatieven zijn. Wat ons betreft komen er geen producten op de markt voordat is bewezen dat ze geproduceerd zijn zonder giftige stoffen. Zodat jij in de toekomst alles kunt kopen zonder je zorgen te maken.

Duurzame landbouw

Je moet je boodschappentas kunnen vullen met producten die het milieu niet bedreigen. Dus: geen gentechgewassen op het veld en geen gentechproducten in de winkel. Want de risico’s van genetische manipulatie zijn niet te overzien. Onze oplossing? Die is simpel: behoud biodiversiteit, zorg voor duurzame landbouw, ga uit van het voorzorgprincipe en bewaak keuzevrijheid voor producenten én consumenten.