Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Dossier gentech vis

Bladzijde - 28 november, 2008
Let op: Deze informatie is niet meer actueel. Zie de vernieuwde versie op de Greenpeace website. De zaak Gentech vis bedreiging voor wilde vis De betrokkene A/F Protein

Genetisch gemanipuleerde zalm (groot) vergeleken met een normale zalm (klein). ©Greenpeace


Wat is er gebeurd?

Wereldwijd vindt er genetische manipulatie plaats met minstens 12 verschillende soorten vis, waaronder de zalm, baars, forel en de meerval.

Door het toevoegen van genen van andere soorten vis, en in sommige gevallen zelfs genen van insecten en mensen, worden de vissen zo genetisch gemanipuleerd dat ze een onnatuurlijk hoog niveau groeihormonen produceren. Deze vissen kunnen dan 2 tot 3 keer sneller groeien dan normale vissen. Genetische manipulatie kan ervoor zorgen dat vissen misvormd raken, en niet meer kunnen zwemmen, eten of zich voortplanten zoals normale vissen.

Bedreiging

De veiligheid van genetisch gemanipuleerde vis (gm-vis) voor de consument is nog niet onderzocht. Genetische manipulatie van vissen is op dit moment nog in een experimentele fase en gm-vis is nog niet beschikbaar op de markt. Maar sommige bedrijven, zoals het Amerikaanse bedrijf A/F Protein, willen dat genetisch gemanipuleerde zalm (in de VS) zo snel mogelijk op het bord van de consument komt te liggen.

Genetisch gemanipuleerde vissen zijn een serieuze bedreiging voor wilde vissen en de biodiversiteit: als zij eenmaal ontsnappen naar open water, is dat onherroepelijk.

Wetenschappers van de Purdue Universiteit (VS) hebben onderzocht hoe genetisch gemanipuleerde vissen het uitsterven van de verwante wilde populatie kunnen veroorzaken. De wetenschappers ontdekten dat grote mannetjes van de Japanse medeka (een bepaalde vissoort) in de voorplanting de voorkeur krijgen van vrouwtjes boven kleine mannetjes. Daarnaast ontdekten de wetenschappers dat medeka's die met een menselijk groeihormoon genetisch gemanipuleerd waren, meer kans hadden te sterven voor ze zich konden voortplanten. In een computermodel werden deze twee eigenschappen (groter = aantrekkelijker en genetisch gemanipuleerd = minder nageslacht) gecombineerd. Het bleek dat er slechts 60 genetisch gemanipuleerde vissen in een populatie van 60.000 wilde vissen nodig zijn om binnen 40 generaties te leiden tot uitsterving.

Bedreiging potentieel wereldwijd

Gm-vissen worden weliswaar in gesloten wateren gekweekt, maar ontsnappingen uit viskwekerijen vinden regelmatig plaats. Omdat vissen zich niet aan landsgrenzen houden zal een enkele ontsnapping van gm-vissen internationale gevolgen hebben. Bovendien zijn de bedrijven van plan om gm-viseitjes overal ter wereld te verkopen. Op dit moment zijn er nationale noch internationale wetten die het milieu afdoende beschermen tegen de mogelijke risico's van gm-vis.

Wat vindt Greenpeace?

Genetisch gemanipuleerde vis is een onacceptabel milieurisico. Zij vormen een bedreiging voor wilde vissoorten en de biodiversiteit. Gm-vissen horen niet in onze rivieren en oceanen thuis.

Onderwerpen