Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Kernwapens

Bladzijde - 2 december, 2008
Met afval dat ontstaat bij de kernreactie – plutonium – kun je kernwapens maken. Kernenergie draagt daarom bij aan de verspreiding van de kernwapengrondstoffen over de wereld, aan de kernwapenwedloop, en dus aan de kans op kernoorlogen.

Oeps! Deze ‘ondergrondse’ nucleaire test in 1970 liep slecht af. Een kernwapen met een kracht van tien kiloton, 300 meter onder de grond, verspreidde per ongeluk nucleaire straling tot op een hoogte van 3,5 km. Hierdoor werden medewerkers op het testterrein en gemeenten in de buurt blootgesteld aan radioactieve straling.

Er zijn op dit moment meer dan 30.000 kernwapens in de wereld. De Verenigde Staten en Rusland hebben elk ruim 10.000 kernbommen. Naar schatting hebben alle landen samen zo'n 260 ton militair plutonium, genoeg om zo'n 50.000 kernwapens van te maken. Daarnaast zijn er over de hele wereld zo'n 440 kernreactoren die allemaal plutonium in hun afval hebben zitten. Met dat afval kun je (na opwerking) kernwapens maken. Borssele produceert bijvoorbeeld 100 kilo plutonium per jaar: genoeg om zo'n 20 kernwapens van te maken.

Hier vind je een folder met allerlei achtergrondinformatie over kernwapens.

Non-Proliferatieverdrag

In 1970 trad het internationale Non-Proliferatieverdrag in werking. Proliferatie betekent: verspreiding van kernwapens. De 186 landen die het verdrag hebben ondertekend, spraken af dat landen zonder kernwapens er geen zouden ontwikkelen. In ruil daarvoor zouden de landen die wel kernwapens hebben, ontwapenen.

Toch zijn de vijf officiële kernwapenstaten (de Verenigde Staten, Rusland, China, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) tegenwoordig nog steeds niet ontwapend. Sterker nog: ze zijn bezig hun materiaal te moderniseren en sluiten zelfs deals met landen die het Non-Proliferatieverdrag helemaal niet hebben ondertekend. De kernwapenstaten hebben sinds 1945 zo'n 2000 atoomproeven uitgevoerd. Ook staan er nog altijd 480 Amerikaanse kernwapens in Nederland, Duitsland, Engeland, Italië, België en Turkije.

Een kernwapenvrije wereld

Om zich te beschermen tegen een mogelijke aanval, gaan steeds meer landen zich bewapenen. De oplossing ligt in een internationaal systeem van wapenbeheersing en ontwapening. Regeringen moeten alle inspanningen richten op het uitvoeren van die bestaande afspraken, te beginnen bij zichzelf. Nederland moet het goede voorbeeld geven door de 20 Amerikaanse kernwapens in Volkel terug te sturen naar de VS voor vernietiging.

Actie tegen kernwapens

Al 30 jaar voert Greenpeace geweldloos actie tegen kernwapens omdat die niet passen in een schone en veilige wereld. Het verhaal van Greenpeace begon toen de Verenigde Staten in 1971 opnieuw een atoomproef wilden uitvoeren op het eilandje Amchitka voor de kust van Alaska. Sindsdien protesteert Greenpeace tegen kernproeven, het dumpen van radioactief afval en massavernietigingswapens. Kernwapens zijn een bedreiging voor de vrede.

Hier vind je een kaart die laat zien waar de kernwapens zich in de wereld bevinden.