Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Bio-energie

Bio-energie is energie die wordt opgewekt uit biomassa, een verzamelnaam voor plantaardig en dierlijk materiaal, zoals GFT-afval, mest en hout. Uit landbouwgewassen zoals maïs en soja kunnen biobrandstoffen worden gemaakt waarop auto’s kunnen rijden. Mest kan worden vergist tot biogas en hout kan worden verbrand in een energiecentrale.

In de zoektocht naar alternatieven voor vervuilende fossiele brandstoffen heeft bio-energie de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. De Europese Unie heeft bijvoorbeeld het vermengen van gewone benzine en diesel met biobrandstoffen verplicht gesteld. Ook wordt een fors deel van de groene stroom die energiebedrijven aanbieden, opgewekt door hout te verstoken. Helaas zijn deze vormen van bio-energie vaak lang niet zo duurzaam als wordt beweerd.

Beter dan olie en kolen?

Fossiele brandstoffen, zoals aardolie en steenkool, zijn in principe ook plantenresten, miljoenen jaren geleden gevormd. Het verbranden daarvan brengt extra CO2 in de atmosfeer, een broeikasgas dat zorgt voor klimaatverandering. Bij het verbranden van biomassa komt net zo veel CO2 vrij, maar die uitstoot wordt, zo beweren overheden en bedrijven, direct gecompenseerd. Voor elke verbrande plant of boom wordt namelijk, zo is de redenatie, een nieuwe aangeplant, die weer CO2 opneemt uit de lucht. Helaas is de realiteit anders. In de praktijk blijkt bio-energie in veel gevallen even slecht of zelfs slechter voor het milieu te zijn dan aardolie en steenkool.

Ontbossing en voedseltekorten

De biobrandstoffen waarop auto’s momenteel rijden, zijn meestal gemaakt van voedselgewassen, zoals maïs, koolzaad, soja of palmolie. Er is veel landbouwgrond nodig om al die biobrandstoffen te produceren. In bosrijke gebieden, zoals in Zuid-Amerika en Indonesië, wordt bos gekapt om soja- en palmolieplantages aan te leggen. Onacceptabel, als je bedenkt dat een vijfde van onze CO2-uitstoot is te wijten aan ontbossing.

De stijgende vraag naar deze gewassen zorgt er bovendien voor dat de voedselvoorziening in vooral armere landen onder druk komt te staan. Zo worden de stijgende voedselprijzen sinds 2007 deels veroorzaakt door het gebruik van voedselgewassen voor de productie van biobrandstoffen. In de Verenigde Staten belandt ongeveer de helft van de maïsoogst in de tank van auto’s. Greenpeace is, net als veel ontwikkelingsorganisaties, tegen het gebruik van landbouwgewassen voor biobrandstoffen. Biobrandstoffen uit reststromen, zoals gebruikt frituurvet, zijn wel verantwoord. Greenpeace heeft met onderzoek aangetoond er voldoende duurzame alternatieven voor biobrandstoffen uit voedsel.

Stroom uit bomen

In Nederland wordt de laatste jaren steeds vaker hout bijgestookt in kolencentrales. De opgewekte stroom krijgt vervolgens een groen label. Het probleem is dat energiebedrijven niet transparant zijn over de herkomst van het hout. Greenpeace heeft aangetoond dat lang niet al dit hout duurzaam is. In Canada worden bossen gekapt om Europese kolencentrales te voorzien van brandstof. Greenpeace eist van energiebedrijven dat ze alleen écht duurzame biomassa gebruiken en duidelijk zijn over de herkomst.

Duurzame bio-energie kan slechts een beperkte bijdrage leveren aan onze toekomstige energievoorziening, omdat de hoeveelheid duurzame biomassa niet oneindig is. In het Energy Revolution Scenario laat Greenpeace zien hoe een duurzame energievoorziening mogelijk is, zonder afhankelijk te zijn van bio-energie.

De laatste updates

 

Braziliaans sojamoratorium ook in 2015 overeind

Nieuwsartikel | 25 november, 2014 om 16:30

Bloed, zweet en tranen kostte het, maar het Braziliaanse sojamoratorium is wél weer met een jaar verlengd. Extra lichtpunt: handelaren en overheid gaan werken aan een permanente oplossing voor het sojaprobleem dat de Amazone bedreigt.

Biomassa als grondstof of als brandstof

Publicatie | 2 juni, 2014 om 13:31

In Nederland wordt steeds vaker energie opgewekt door het verbranden van biomassa. Dat is niet altijd even duurzaam. Afvalhout wordt massaal verbrand voor de productie van elektriciteit, terwijl dat voorheen werd gebruikt voor de productie van...

Biofuels on the Dutch market

Publicatie | 20 februari, 2014 om 11:18

Kuwait Oil levert biobrandstoffen met de hoogste CO2 uitstoot. Dit komt doordat Kuwait Oil biodiesel bijmengt die grotendeels afkomstig is uit voedselgewassen. Deze brandstoffen zijn nauwelijks beter dan fossiele brandstoffen. Dit blijkt uit een...

Goed nieuws voor de Amazone

Nieuwsartikel | 4 februari, 2014 om 11:05

Goed nieuws voor het Amazonewoud: het Braziliaanse sojamoratorium is met een jaar verlengd. Het was even spannend, want het leek erop dat de bestaande afspraken zouden sneuvelen. Het gaat om een deal met grote handelaars, die hen ervan weerhoudt...

Duurzame alternatieven voor foute biobrandstoffen

Publicatie | 18 januari, 2013 om 13:30

Het rapport ‘Sustainable alternatives for land-based biofuels in the European Union’ kijkt naar de mogelijkheden om de Europese transportsector te vergroenen. En dat zonder in de valkuil te vallen van het bijmengen van onduurzame biobrandstoffen...

Klimaatbureau draagt bij aan... klimaatverandering

Nieuwsartikel | 14 december, 2012 om 8:30

Zo'n 15 procent van alle CO2-uitstoot die de mens veroorzaakt, is te wijten aan ontbossing. Het klimaatbureau van de gemeente Rotterdam lijkt dat niet helemaal te begrijpen. Het Rotterdam Climate Initiative (RCI) is namelijk druk aan het lobbyen...

Hoe verkoop je niet-duurzame biobrandstof? Start een klimaatinitiatief!

Blogartikel door Willem Wiskerke | 3 oktober, 2012

In Rotterdam werd jaren geleden het Rotterdam Climate Initiative (RCI) opgericht. Een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam, de Rotterdamse haven en het bedrijfsleven. Doel: in 2025 de CO 2 -uitstoot in Rotterdam te...

Oprukkende palmolie bedreigt laatste orang-oetans in Atjeh

Nieuwsartikel | 3 april, 2012 om 17:18

Hevige branden bedreigen de 200 laatste orang-oetans die in het Sumatraanse veenbos Tripa leven. De helft is al omgekomen dankzij het vuur. Als er niets gebeurt, zijn ze allemaal dood voor het einde van dit jaar.

Biobrandstoffen benchmarken

Publicatie | 1 april, 2012 om 18:30

Greenpeace Nederland heeft CE Delft gevraagd een duurzaamheidmeetlat voor biobrandstoffen voor transport te ontwerpen en hierop de verschillende biobrandstoffen te scoren. Ook elektrisch rijden, rijden op waterstof en rijden op benzine of diesel...

Fuelling the flames

Publicatie | 19 juli, 2011 om 8:55

Automobilisten helpen ongewild en onbewust mee aan vernietiging van oerbossen door het tanken van zogenaamde biobrandstoffen. Dit blijkt uit een recentelijke publicatie van Greenpeace. Een studie naar de brandstof bij tankstations in negen...

1 - 10 van 15 resultaten.

Onderwerpen