Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Wat we nu doen

De afgelopen jaren streden we over de hele wereld tegen olieboringen op de Noordpool en vóór een transitie naar schone energie. Dat deden we niet alleen: vele miljoenen mensen, waarvan honderdduizenden Nederlanders, hebben zich uitgesproken voor een reservaat in het Noordpoolgebied. Na mislukte pogingen in 2012 heeft Shell in 2015 proefboringen gedaan in Alaska.

Beschermen van het Noordpoolgebied

Dat Shell niet in staat is om veilig naar olie te boren in het kwetsbare Noordpoolgebied blijkt uit een incident uit 2012. Met 585.000 liter diesel aan boord liep de Kulluk, een boorschip van Shell, vast voor de kust van Alaska. Er is gelukkig geen olie in zee gelekt, maar de vraag is hoe lang dit nog nét goed blijft gaan. 

Waakhond

In 2013 kwam het energieakkoord tot stand. Greenpeace is een van de ondertekenaars. We zien het als onze rol om goed in de gaten te houden of de afspraken in het akkoord ook worden nageleefd door de overheid en het bedrijfsleven. Dat gaat niet altijd even soepel…

Milieuvriendelijke landbouw

De landbouw, en dan vooral de veeteelt, heeft een grote impact op het klimaat. Greenpeace voert campagne voor een landbouwsysteem dat bijdraagt aan het oplossen van milieuproblemen. Met beter bodembeheer en het slimmer bemesten van een akkers komen we een eind. Daarnaast moet de productie en consumptie van onder andere vlees en zuivel omlaag. Meer hierover lees je hier.

Kernenergie en kernafval

Kernafval is levensgevaarlijk en blijft 240.000 jaar radioactief. Gelukkig is het bedrijfsleven verstandiger dan de minister: Begin 2012 maakten energiebedrijven Delta en RWE bekend dat ze de eerstvolgende jaren geen mogelijkheid zien om een tweede kerncentrale in Zeeland te realiseren. Een mooi moment om ook de bestaande kerncentrale Borssele te sluiten en over te stappen op schone energie! Meer hierover lees je hier.

Actie

Soms is een heel duidelijk signaal nodig dat fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool echt niet meer van deze tijd zijn. Dan voeren we actie. Zoals het stilleggen van meer dan 70 tankstations van Shell bijvoorbeeld, om aan iedereen te laten zien dat Shell de verkeerde weg is ingeslagen. Daarnaast blijven we ons natuurlijk verzetten tegen de komst van nieuwe kolencentrales, zoals de centrale die Essent aan het bouwen is in de Eemshaven. Want ook kolen passen niet in het energie[r]evolutie-scenario.

Meedoen?

Wil jij ons ook helpen bij acties en campagnes? Klik hier om te zien wat jij kunt doen! Of klik hier om te zien wat je zelf thuis kunt doen om zuiniger om te gaan met energie.

Onderwerpen