Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Andere broeikasgassen

Bladzijde - 29 februari, 2008
CO2 is het belangrijkste broeikasgas, omdat het in zulke grote hoeveelheden de atmosfeer in gaat. Maar ook andere gassen leveren een bijdrage aan het versterkte broeikaseffect, dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.

Smeltende permafrostbodems, zoals hier in Alaska, zorgen voor een steeds grotere hoeveelheid methaan in onze atmosfeer.

Methaan

Methaan veroorzaakt zo'n 20% van het versterkte broeikaseffect. Als broeikasgas warmt het de aarde 23 keer sneller op dan CO2. Methaan ontstaat als organisch afval composteert, maar ook bijvoorbeeld bij de productie en het transport van kolen en aardgas. Miljarden tonnen methaan dreigen vrij te komen uit de smeltende permafrostbodems in het hoge noorden, die duizenden jaren lang bevroren waren. De concentratie methaan in de atmosfeer is nu hoger dan in de afgelopen 400.000 jaar.

Lachgas

Lachgas is een andere naam voor stikstofoxide. Het broeikaseffect van stikstofoxide is 296 keer zo krachtig als CO2. Van nature komt het vrij uit de bodem en uit oceanen, maar mensen voegen daar het nodige aan toe. Dit broeikasgas ontstaat ook uit kunstmest, bij industriële processen en de verbranding van fossiele brandstoffen.

HFK’s en HCFK’s

HFK's en HCFK's dragen relatief weinig bij aan de opwarming van de aarde. Maar het zijn wel enorm sterke broeikasgassen: afhankelijk van de soort kan het effect van HFK's tot 20.000 keer krachtiger zijn dan dat van CO2. De gassen worden onder meer toegepast in koelkasten en airco's, vaak als vervanging voor CFK's, die de ozonlaag aantasten. Greenpeace ontwikkelde in 1992 de milieuvriendelijke Greenfreeze-koelkast, zonder CFK's en HFK's. Dit koelsysteem wordt inmiddels wereldwijd door de meeste grote koelkastfabrikanten verkocht.

PFK's

Ook deze broeikasgassen leveren slechts een klein aandeel in de opwarming van de aarde, nog minder dan HFK's en HCFK's. Maar ze zijn zeer krachtig, 5.700 tot 10.000 keer zo sterk als CO2. PFK's zijn bijproducten van het aluminiumsmelten en worden gebruikt bij de productie van halfgeleiders.

SF6

SF6 is het krachtigste van alle broeikasgassen die het IPCC heeft bestudeerd. Het opwarmend effect van SF6 is 23.900 keer zo sterk als dat van CO2 en het gas blijft 3.200 jaar actief in de atmosfeer. Dit broeikasgas zit onder meer in autobanden, elektriciteitskabels, halfgeleiders en het wordt gebruikt in de magnesiumindustrie.

Onderwerpen