Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Kolen en olie

Bladzijde - 20 mei, 2010
Voor onze stroom, warmte en ons transport verbranden we enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen: olie, kolen en gas. Daardoor ontstaat CO2, het broeikasgas dat de grootste bijdrage levert aan de opwarming van de aarde.

Kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam.

Steenkool en olie zijn de grootste boosdoeners, als het gaat om CO2-uitstoot voor ons energieverbruik. Maar liefst 80% is afkomstig van steenkool en olie. De overige 20% wordt veroorzaakt door de verbranding van aardgas.

Als er niets verandert, zal volgens het Internationale Energie Agentschap in 2030 bijna de helft van alle CO2-uitstoot in de wereld uit kolencentrales komen.

Kolencentrales

Eén kolencentrale stoot jaarlijks net zoveel CO2 uit als 2 miljoen personenauto's. In Nederland zijn in 2010 plannen voor de bouw van zes (!) nieuwe kolencentrales. Vier zijn er al in aanbouw, twee liggen er nog op de tekentafel. Als dat doorgaat, stijgt de totale Nederlandse CO2-uitstoot met 14%. Dat terwijl de overheid zegt in 2020 30% minder CO2 uit te willen stoten in Nederland! Daarom voert Greenpeace de campagne 'Help ons klimaat niet naar de kolen!'

Steenkoolmijnen

Olie en kolen zijn niet alleen een ramp voor het klimaat, Voordat ze als fossiele brandstof worden gebruikt, hebben ze al een verwoestend spoor door de wereld getrokken. Steenkoolmijnen veroorzaken grote schade aan de natuur en de arbeidsomstandigheden zijn er vaak zeer slecht. Jaarlijks sterven minstens 7.000 mijnwerkers in de mijnen en vele anderen daarbuiten, door stoflongen.

Olierampen

Olie komt op talloze manieren in het milieu terecht. Transport is een belangrijke oorzaak: olietankers die op de klippen lopen en een milieuramp veroorzaken, pijpleidingen die jarenlang lekken of breken. Maar de meeste olie die in zee terechtkomt, wordt gewoon geloosd vanaf boorplatforms of bij het 'schoonspoelen' van olietankers.

Onderwerpen