Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

De gevolgen van klimaatverandering

Van de Inuit die leven in het Noordpoolgebied, tot Noord-Koreaanse boeren die hun gewassen zien verdorren – overal ter wereld worstelen mensen met de gevolgen van klimaatverandering. Vooral in ontwikkelingslanden vallen slachtoffers. De techniek en het geld om voldoende voorzorgsmaatregelen te treffen ontbreken vaak.

Extreme weersomstandigheden

Klimaatverandering beïnvloedt extreme weersomstandigheden, zoals orkanen, overstromingen, droogtes en hittegolven. Van een individuele ramp kun je nooit met zekerheid zeggen dat die door klimaatverandering is veroorzaakt. Wel weten we zeker dat het klimaatsysteem een groot wereldwijd evenwicht is, en het toegenomen broeikaseffect de balans verstoort. Hierdoor nemen bijvoorbeeld stormen in aantal en hevigheid toe.

 

Misoogsten

Planten en dieren reageren op het veranderde klimaat. De malariamug bijvoorbeeld kan in een groter gebied overleven. Als de aarde 2-3 graden opwarmt, lopen 300 miljoen meer mensen risico op malaria.

Landbouwgewassen reageren bovendien op het veranderde klimaat. Soms groeien ze beter door een hogere temperatuur. Vaak zijn de effecten negatief. Wereldwijd zal de oogst van maïs, tarwe en rijst elke tien jaar met 2 procent dalen. Met name in ontwikkelingslanden, waar boeren niet de middelen hebben om de gewassen te beschermen, draagt dit bij aan voedseltekorten.

Stijgende zeespiegel

De zeespiegel stijgt door de smeltende gletsjers. En hoe warmer zeewater wordt, hoe meer volume het inneemt. Elke graad die de oceanen warmer worden, zorgt voor bijna een meter stijging van de zeespiegel. Wetenschappers verwachten eind deze eeuw een wereldwijde stijging van tussen de 0,8 en 2 meter. Dat klinkt weinig, maar het veroorzaakt op grote schaal overstromingen, afbrokkelende kusten en verzilting van zoet water.

Nederland versterkt de dijken om overstromingen te voorkomen. Maar bijvoorbeeld Bangladesh kan nog onvoldoende voorzorgsmaatregelen nemen. Het land raakt landbouwgrond kwijt aan de zee. Bij een zeespiegelstijging van 1 meter kan 17 procent van Bangladesh overstromen, wat miljoenen vluchtelingen tot gevolg zou hebben.

Oceanen absorberen broeikasgassen. Dat beperkt de temperatuurstijging, maar veroorzaakt verzuring van het water wat funest is voor het zeeleven. Koraal bijvoorbeeld verbleekt en sterft af in de warmere, zure oceanen.

De Noordpool smelt

Het Noordpoolgebied warmt sneller op dan welk gebied ter wereld ook. Dit heeft verschillende gevolgen:

 • Binnen 70 jaar kan het ijs op de Noordpool volledig gesmolten zijn.
   
 • De smeltende Noordpool versterkt de opwarming van de aarde. Het Noordpoolijs weerkaatst het grootste deel van de zonnestralen die erop schijnen, en stuurt de zonnewarmte terug de ruimte in. IJsvrije oceanen absorberen meer warmte.
   
 • De bedekking door zee-ijs van de Noordpool in 1980 en 2012, zoals waargenomen door satellieten. Bron: NASA Earth Observatory

  Daarnaast liggen er methaanvoorraden binnen de Noordpoolcirkel, die vastgehouden worden door ijs of permafrost. Door het smeltende ijs belandt dit methaan in de atmosfeer. Methaan is een broeikasgas dat nog nog meer warmte vasthoudt dan CO2.
   
 • Oliemaatschappijen als Shell maken misbruik van de smeltende Noordpool. Ze gebruiken de nieuwe waterwegen om in het natuurgebied te kunnen boren naar olie. Olie die de klimaatverandering nog eens extra versterkt.
   
 • Het noordpoolgebied zelf kent een unieke flora en fauna, die afhankelijk is van de aanwezigheid van ijs. Zonder ijs verliezen diersoorten als de ijsbeer hun jacht- en leefgebied.
   

Het is nog niet te laat, lees hier hoe je de Noordpool kunt beschermen.

 

Al twee eilanden van eilandstaat Kiribati, in de Stille Oceaan, zijn onder water verdwenen. Op andere eilanden zien bewoners de kusten afbrokkelen. Ze worden gedwongen te verhuizen naar het vasteland, waar ze vaak onder armoedige omstandigheden moeten leven.

 

Is er hoop? Ja: kijk maar naar de ozonlaag.

Klimaatverandering lijkt een onoplosbaar groot probleem. De aantasting van de ozonlaag leek dat ooit ook. Greenpeace heeft jarenlang campagne gevoerd voor het uitbannen van ozonaantastende stoffen. Miljoenen mensen ondernamen actie en schaften producten aan zonder CFK’s. Inmiddels groeit de ozonlaag terug.

De extreme opwarming van de aarde kunnen we samen tegengaan. We moeten investeren in groene energie, kolencentrales sluiten en Noordpoololie in de grond laten. Dan kunnen we catastrofale gevolgen van klimaatverandering voorkomen.

De laatste updates

 

Gevaren grootschalige CO2 opslag in bodem van Noordzee

Nieuwsartikel | 13 juni, 2018 om 12:41

Op 12 december 2015 hebben 195 landen hun handtekening gezet onder het klimaatakkoord van Parijs. Het akkoord is bedoeld om de opwarming van de aarde te beperken tot ver onder de twee graden Celsius. Klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat...

Landelijk protest luchtvaartgroei: doe mee!

Nieuwsartikel | 12 juni, 2018 om 11:13

Op zaterdag 23 juni geven we rood sein aan de luchtvaart. In 6 steden tegelijk! Met milieuorganisaties en lokale protestgroepen bundelen we onze krachten voor een schone en veilige toekomst. 5 redenen waarom ook jij deze dag niet wil missen...

Duurzamer reizen met de Groene Reiswijzer

Nieuwsartikel | 6 juni, 2018 om 16:40

Nieuw! Met de Groene Reiswijzer vergelijk je simpel en snel de CO2-uitstoot, reistijd en de prijs van je stedenreis in Europa.

Hoe snellere treinen voor minder vliegtuigen zorgen

Nieuwsartikel | 1 juni, 2018 om 7:30

Een betere dienstregeling en service scheelt al 89.000 vluchten per jaar. En met een goede hogesnelheidslijn sta je binnen een paar uur in Lissabon. Hoe?

Actie bij aandeelhoudersvergadering Shell

Nieuwsartikel | 22 mei, 2018 om 8:00

Vandaag openen we een pop-up expositie tijdens de aandeelhoudersvergadering van Shell die plaatsvindt in Den Haag. De rechtszaken die wereldwijd tegen Shell lopen staan momenteel tentoongesteld bij de ingang van het AFAS Circustheater. De...

Luchtvaartmanifest: zet de luchtvaart op het juiste spoor!

Nieuwsartikel | 5 mei, 2018 om 12:00

Greenpeace Nederland, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland bundelen hun krachten. Met het luchtvaartmanifest geven we een startschot voor een nationaal pleidooi voor een duurzaam luchtvaartbeleid. Hoe dat eruit ziet?

Klimaat en luchtvaart: vergeten we niet iets?

Nieuwsartikel | 19 april, 2018 om 9:39

Milieurapportages; niet heel boeiend leesvoer, maar wel enorm belangrijk. Op basis van die informatie wordt bepaald of een vliegveld mag groeien ja of nee. Maar in al die berekeningen ontbreekt een groot deel van de impact voor klimaat en milieu.

Einde traditionele CV-ketel komt eraan

Nieuwsartikel | 29 maart, 2018 om 15:24

Het zou een enorme winst voor het klimaat zijn: Afschaffing van de traditionele op gasgestookte CV ketel. Willen we sneller omschakelen naar duurzame energie en van het Gronings gas af, dan moeten we onze huizen anders gaan verwarmen. Daarom...

Einde van kolentijdperk in zicht?

Nieuwsartikel | 23 maart, 2018 om 16:22

Nog steeds worden er kolencentrales gebouwd in de wereld, maar de groei neemt steeds verder af. Het afgelopen jaar zijn veel bouwplannen voor nieuwe centrales geschrapt, vooral in China en India. Dat staat in het nieuwste rapport van de Global...

Doorbraak: subsidieloze windstroom

Nieuwsartikel | 18 maart, 2018 om 12:34

Het zat eraan te komen, maar het is nu een feit: er gaan windmolens gebouwd worden op de Noordzee, waar geen subsidie meer aan te pas komt. Stroom uit wind kan daarmee concurreren met kolen- en zelfs gascentrales. Dat is ronduit spectaculair.

1 - 10 van 766 resultaten.

Onderwerpen