Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Hoe benoem je Greenpeace in het testament: notariële en fiscale informatie

Bladzijde - 6 maart, 2013
Hoe benoem je Greenpeace in het testament: notariële en fiscale informatie

Greenpeace in het testament

Het opmaken van een testament is geen alledaagse zaak. Nadenken over uw nalatenschap kan lastig zijn: wie wilt u begunstigen, wat zijn uw wensen, met welke fiscale regels moet u rekening houden? Juist omdat het opmaken van uw testament een precaire aangelegenheid kan zijn, is het verstandig er de tijd voor te nemen.

Familie, vrienden en goede doelen

Zonder testament erven volgens de regels van de wet alleen verwanten. Eerst kinderen, ouders en overige familie en wanneer die ontbreken uiteindelijk de staat. Wilt u zelf beslissen over de verdeling van uw nalatenschap en bijvoorbeeld een vriend of goed doel opnemen, dan bepaalt u dat in uw testament. Voor het nalaten aan een goed doel als Greenpeace bent u aangewezen op de diensten van een door uzelf gekozen notaris.

Belasting

Normaal wordt er erfbelasting gerekend over een nalatenschap. Hoe verder de familierelatie, hoe hoger het belastingtarief. Greenpeace is echter vrijgesteld van belasting over uw erfenis, omdat het een Algemeen Nut Beogende Instelling is (ANBI). Uw nalatenschap komt zo geheel ten goede aan het werk van Greenpeace.

Voorbereiden op de notaris

De notaris zorgt dat uw wensen op de juiste wijze worden vastgelegd, maar het is aan u om vooraf uw wensen te bepalen. Een goede start is het maken van een overzicht van uw bezittingen, een lijst met wie u wilt begunstigen en bijzondere zaken die u wilt regelen. Wanneer u dat op prijs stelt, kan Greenpeace u helpen bij de keuze, voorbereiding en gang naar de notaris.

Erfstelling of legaat?

In een testament kunt u kiezen voor een erfstelling of een legaat. Bij een erfstelling wordt Greenpeace 'erfgenaam' en ontvangt een deel of de hele nalatenschap. Een legaat is vaak een schenking van en vast bedrag vanuit de nalatenschap.

Greenpeace helpt u!

In uw testament wijst u ook iemand aan die straks als u er niet meer bent alles afwikkelt; de executeur. Uw huisraad volgens uw wens verdelen, het regelen van de crematie of begrafenis, erfdelen of legaten uitbetalen, uw huis leegmaken, dat kunnen allemaal taken van de executeur zijn. Greenpeace kan die rol als u dat wenst op zich nemen. Meestal kiest men ervoor het deel dat u aan ons schenkt vrij door Greenpeace te laten besteden. Sommige mensen hebben echter één campagne of project dat hun speciaal aan het hart gaat. Het is goed om met ons te bespreken hoe u die wensen kunt vastleggen, voordat u een afspraak maakt met de notaris.

Hulp en advies?

Nalaten walvis