Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Disclaimer

Bladzijde - 28 juni, 2002
Stichting Greenpeace Nederland streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de Stichting Greenpeace Nederland website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.

De Sirius in de Middellandse zee.

Waar mogelijk controleert Greenpeace de betrouwbaarheid van informatie die zij zelf uit externe bronnen ontvangt. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan Greenpeace niet garanderen dat de informatie op haar website steeds correct of volledig is en aanvaardt Greenpeace geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Wel stelt Greenpeace het op prijs indien zulke onjuistheden aan haar worden gemeld via de informatielijn ().

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die Greenpeace naar aanleiding van haar website ontvangt, worden door Greenpeace beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door Greenpeace vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is. Greenpeace behoudt zich dan ook het recht voor om de informatie op haar website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.