Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Bouw kolencentrales op losse schroeven

Nieuwsartikel - 16 december, 2010
Amsterdam, Nederland — De verleende vergunningen voor de kolencentrales van E.ON, Electrabel en RWE/Essent staan op losse schroeven. De Advocaat-Generaal van het Europese Hof van Justitie vindt dat de milieuvergunningen voor drie Nederlandse kolencentrales onterecht zijn verleend.

Luchtvervuiling

Volgens de Advocaat-Generaal had de Nederlandse overheid moeten toetsen of de kolencentrales die in aanbouw zijn voldoen aan de nationale emissieplafonds. Dit zijn harde eisen over de totale Nederlandse uitstoot van schadelijke stoffen. Nederland voldoet niet aan deze normen en moet daarom de uitstoot van stikstofoxiden en zwaveldioxiden drastisch terugdringen. Met de komst van de drie kolencentrales zal de luchtvervuiling juist toenemen.

Rechtszaken

Greenpeace begon drie jaar geleden rechtszaken tegen de milieuvergunningen van E.ON, Electrabel en RWE/Essent. Begin 2011 doet het Europees Hof definitief uitspraak in deze zaak. Als het Europese Hof de visie van de Advocaat-Generaal deelt, zullen de verleende vergunningen voor de kolencentrales worden ingetrokken.

Milieubescherming op Europees niveau

Rolf Schipper, campagneleider klimaat en energie is enthousiast: 'De plannen voor kolencentrales stuiten in alle hoeken van de samenleving op grote verontwaardiging en verzet. Het lijkt er nu op dat ook op Europees niveau het milieu in bescherming wordt genomen. Terecht: de bouw van vervuilende centrales die draaien op ouderwetse steenkool is een ramp voor de luchtkwaliteit, de natuur en het klimaat.'

En nu?

Goed nieuws dus voor onze campagne tegen kolencentrales. Het Europees hof zal begin 2011 een definitieve uitspraak geven over de vergunningen. Wij blijven in de tussentijd actievoeren tegen de bouw van de kolencentrales door Nuon en Essent. Daarbij hebben we jouw hulp nodig! Steun deze actie daarom nu en laat deze energiebedrijven weten dat jij overstapt als ze de bouw niet stoppen op www.stopofikzegop.nl.

Onderwerpen