Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Dolfijnen in nood

Greenpeace in actie tegen bijvangst

Nieuwsartikel - 20 januari, 2004
Atlantische Oceaan, Verenigd Koninkrijk — Greenpeace voert dit voorjaar actie om een kwetsbare groep dolfijnen te beschermen. Oceanencampaigner Arjen Boon vaart 21 januari met het actieschip Esperanza richting Ierland, waar de enorme netten van de internationale visvloot het voortbestaan van dolfijnen bedreigen. Het project start op 20 januari met de presentatie van een eerste onderzoeksrapport in Londen.

Gestreepte dolfijn verstrikt in Frans drijfnet bij de Azoren.

Actievoerders van Greenpeace zullen tussen half januari en half maart Atlantische stormen en regenbuien trotseren om in kaart te brengen waar en hoeveel dolfijnen dit vangstseizoen worden bijgevangen. Deze informatie zal een waardevolle aanvulling betekenen op de bestaande onderzoeken. Ook zullen de actievoerders vissers benaderen met informatie over mogelijke voorzorgsmaatregelen. En natuurlijk zullen mensen van Greenpeace waar mogelijk de bijvangst van dolfijnen door vissers proberen te voorkomen.

Visserij

De visserij is één van de grootste killers van dolfijnen. Elk jaar komen 300.000 van deze zeezoogdieren in visnetten terecht en verdrinken, omdat ze niet op tijd boven water kunnen komen om lucht te happen. De visnetten van de moderne visserij zijn zo enorm groot geworden, dat dolfijnen zo maar meegeschept worden.

Nederlandse vissers vangen ten zuidwesten van Ierland dolfijnen bij, terwijl ze met grote trawlers op horsmakreel en makreel vissen. Net als vissers uit andere landen gebruiken ze visnetten, zo groot dat er een voetbalstadion een of twee keer in past. Regelmatig komen enkele tot tientallen dolfijnen in de netten terecht en stikken.

Naast de Nederlanders vissen hier Ieren, Fransen en Britten. Wetenschappers stellen dat in de Keltische Zee elk jaar 5 procent van de dolfijnenpopulatie omkomt. Dat zijn er enkele duizenden per jaar en meer dan er door natuurlijke aanwas bijkomen. Volgens internationale verdragen is maximaal 1 procent bijvangst toelaatbaar, anders komt de dolfijnenpopulatie in gevaar.

Oplossing

Greenpeace dringt al langer aan op maatregelen om het per ongeluk vangen van dolfijnen te voorkomen. Zo kunnen vissers gebieden waar veel dolfijnen voorkomen makkelijk mijden. Ook zijn eenvoudige aanpassingen op de netten mogelijk, waardoor dolfijnen ze onder water beter waarnemen of er weer uit kunnen ontsnappen.