Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Urenco stopt transporten naar Russische nucleaire vuilnisbelt

Nieuwsartikel - 9 november, 2009
Nederland — Urenco stopt per direct het transport van gevaarlijk radioactief afval naar Rusland. Goed nieuws, want Greenpeace strijdt al jarenlang tegen de grootschalige dump van radioactief materiaal in Rusland. Greenpeace eist dat ook kerncentrale Borssele een eind maakt aan het dumpen van afval in Rusland.

Containers met radioactief afval uit de Urenco-fabrieken worden in Rotterdam klaargemaakt voor transport naar Rusland.

Urenco stuurde jarenlang vele tienduizenden tonnen verarmd uranium naar Seversk in Siberië. Dit verarmd uranium, dat ontstaat bij de productie van de brandstof van kerncentrales, wordt daar opgeslagen in containers in de open lucht. Urenco beweert dat de stof wordt hergebruikt, maar in de praktijk blijft negentig procent van deze gevaarlijke en toxische stof in Rusland achter. Vanaf nu zal Urenco de grote hoeveelheden radioactief afval zelf moeten opslaan.

Afval uit Borssele

Ook kernafval uit kerncentrale Borssele belandt in Rusland. Het afval wordt eerst in Frankrijk 'opgewerkt' om plutonium en uranium uit het afval te halen. Het radioactieve opgewerkte uranium wordt vervolgens naar Rusland gestuurd en verwerkt in nieuwe brandstof voor kerncentrales. Deze brandstof wordt voornamelijk gebruikt in Russische kernreactoren. Het kernafval dat ontstaat na verbranding van deze nieuwe brandstof is radioactiever dan 'normaal' kernafval en blijft in Rusland achter.

Wat vindt Greenpeace?

Binnenkort besluit de Kamer of kerncentrale Borssele door mag gaan met het opwerken van kernafval in Frankrijk. Greenpeace vindt dat zowel opwerking als het dumpen van opwerkingsafval in Rusland moet stoppen. Onder het mom van recycling zadelt Nederland generaties Russen op met levensgevaarlijk afval. Er is maar één manier om het afvalprobleem echt op te lossen: geen kernenergie produceren, maar investeren in schone en slimme energie.

Onderwerpen