Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

EU commissie wijst positief advies gentech gewassen af

Nieuwsartikel - 8 mei, 2008
Nederland — Woensdag 7 mei - De Europese Commissie heeft een positief advies voor de teelt van drie controversiële gentech planten niet geaccepteerd. De Europese voedselveiligheidsorganisatie EFSA beweerde dat de gewassen veilig waren, maar moet hier opnieuw over adviseren. Dit is de eerste keer dat de commissieleden van de EU publiekelijk twijfelen aan de veiligheid van gentechgewassen.

Ook goedgekeurde mais blijkt niet veilig.

Gewassen schadelijk voor bodem en insecten

Het gaat om twee maissoorten en een aardappel. De maïs is genetisch zo aangepast dat zij zelf constant gif aanmaakt. Uit onderzoek in 2007 bleek dat dit soort planten schadelijk zijn voor de bodem en insectenleven op en rond het veld.

De gentechaardappel van BASF kan mensen resistent maken tegen bepaalde antibiotica. Deze antibiotica kan dan niet meer ingezet worden om ziektes bij mensen te bestrijden. Wetenschappers van de World Health Organisation (WHO), het Pasteur Instituut en de European Medicines Agency (EMEA) maken zich ernstig zorgen over de veiligheid van de gentechaardappel. Greenpeace is  blij dat het besluit van de EU in elk geval uitstel betekent voor de toelating van dubieuze gentechgewassen.

Acties Greenpeace

Greenpeace heeft de commissieleden de afgelopen maanden extra onder druk gezet om toelating van gentechgewassen te stoppen. Greenpeace-supporters stuurden 130.000 emailtjes naar de EU-commissieleden. Greenpeace-medewerkers en -vrijwilligers reageerden op EU-blogs, schreven emails, stuurden briefkaarten en petities.

Geert Ritsema van Greenpeace International is ervan overtuigd dat de beslissing een belangrijke klap toedient aan de gentech-industrie: "Dat beleidsmakers op het allerhoogste niveau nu twijfelen aan de veiligheid van gentech gewassen is veelzeggend."

Minister Cramer volgt positieve advies EFSA

In Nederland werden onlangs nog vragen gesteld in de Tweede Kamer over de toelating van de BASF aardappel. Minister Cramer zei dat het positieve EFSA advies voor de Nederlandse regering aanleiding was om in te stemmen met de teelttoelating van de antibioticum-aardappel. Greenpeace wil dat de EU beslissing van vandaag er toe leidt dat Nederland niet meer direct achter het oordeel van de EFSA aanloopt. Nederland geeft veel vergunningen af voor veldproeven met gentechmaïs en -aardappelen en dreigt zo de proeftuin van Europa te worden.

Onderwerpen