Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

EU ministers moeten van klimaattop een succes maken

Nederlandse studenten spreken Van Geel in Montreal

Nieuwsartikel - 7 december, 2005
Montreal, Canada — Greenpeace vestigt haar hoop op de milieuministers van de Europese Unie (EU) die vanaf vandaag aanwezig zijn op de klimaattop in Montreal. Van de Verenigde Staten onder president Bush verwacht Greenpeace niet veel. 'De EU kan beter inzetten op keiharde afspraken voor CO2-reductie dan met halfslachtige maatregelen proberen de VS erbij te krijgen', zegt Hans Altevogt van Greenpeace Nederland.

De internationale Solar Generation groep.

De schadelijke invloed van klimaatverandering op mens en milieu is enorm. Daarom mogen de ministers niet thuiskomen met een mager resultaat. Vandaag spreken twee Nederlandse studenten staatssecretaris van Geel in Montreal aan op zijn verantwoordelijkheid het klimaat te beschermen.  

Harde afspraken

In Montreal wordt deze week gesproken over hoe we de CO2-uitstoot na 2012 gaan verminderen. Om de opwarming van de aarde onder de gevaarlijke grens van 2 graden Celsius te houden, moet de CO2 uitstoot in 2020 met 30 procent zijn afgenomen. De milieuministers in Montreal mogen de klimaattop niet afsluiten zonder harde afspraken over het verminderen van de CO2-uitstoot na 2012. Het huidige Kyoto Protocol loopt tot 2012. Het Protocol moet volgens Greenpeace het belangrijkste platform blijven voor verdere onderhandelingen. Politiek leiderschap  en duidelijke keuzes zijn noodzakelijk om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

EU moet goede voorbeeld geven

Greenpeace wil dat de EU-ministers een ambitieus klimaatbeleid blijven voeren. De EU-landen moeten het goede voorbeeld geven door hun energievoorziening snel te verduurzamen. De EU kan de ontwikkelingslanden helpen dit voorbeeld te volgen. Investeringen in schone energie zijn noodzakelijk om een einde te maken aan vervuilende energiebronnen, zoals fossiele brandstoffen en kernenergie. Energiebesparing en duurzame energie uit zon, wind en biomassa zijn de enige goede oplossingen voor het tegengaan van klimaatverandering.

Bette en Ronald

Vandaag dringen twee Nederlandse studenten er bij staatssecretaris Van Geel in Montreal op aan harde internationale afspraken te maken voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De twee studenten, Bette Harms en Ronald Franken, maken deel uit van het project 'Solar Generation', waarbij studenten wereldwijd zelf actief aan de slag gaan tegen klimaatverandering. Hun boodschap aan de staatssecretaris is: 'Hands up for Kyoto II.' Ze vragen Van Geel om de Nederlandse vlag te plaatsen in een hand op een grote wereldbol. Hiermee spreekt hij uit dat hij zich hard gaat maken voor een streng klimaatbeleid na 2012. Solar Generation studenten uit andere landen vragen hun nationale delegatie om hetzelfde te doen.

Weblog Bette en Ronald

Volg hier de belevenissen van Bette en Ronald tijdens de klimaattop in Montreal

Internationale acties

Kijk hier naar welke acties er wereldwijd gevoerd worden tegen klimaatverandering (Engelstalig)

Onderwerpen