Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

EU verbiedt eindelijk illegaal hout

Europa is een wet rijker die de grenzen voorgoed sluit voor illegaal hout

Nieuwsartikel - 7 juli, 2010
Nederland — Vandaag heeft het Europees Parlement met een overweldigende meerderheid voor een wet gestemd die illegaal hout verbiedt op de Europese markt. Niet alleen wordt illegaal hout verboden, ook moeten bedrijven in Europa nu kunnen aantonen dat hout uit risicovolle gebieden op legale wijze is geproduceerd. Greenpeace, Milieudefensie, ICCO en het Wereld Natuur Fonds hebben jarenlang gestreden voor een verbod op de import van illegaal hout en zijn verheugd met dit succes.

Oerbossen herbergen talloze dier- en plantsoorten.

Illegale houtkap draagt bij aan wereldwijde ontbossing, vergroot het klimaatprobleem en bedreigt dier- en plantsoorten met uitsterven.

De Europese markt voor hout is één van de grootste ter wereld. Illegale houtkap is niet alleen desastreus voor het milieu, het ondermijnt ook bedrijven die eerlijke en verantwoorde houthandel willen drijven. De kap zorgt voor sociale conflicten met de lokale bevolking en financieel verlies voor bosrijke ontwikkelingslanden.

Per jaar lopen ontwikkelingslanden ongeveer 12 miljard euro mis door illegale houtkap. Daarnaast gaat illegale houtkap vaak hand in hand met georganiseerde misdaad, het witwassen van geld en in sommige gevallen zelfs burgeroorlogen.

Nieuwe wet maakt eerlijke markt mogelijk

De nieuwe Europese wet is het begin van het einde van deze destructieve markt en maakt een gelijkwaardige en eerlijke markt mogelijk, zodat bedrijven en afnemers beter in staat zijn om op verantwoorde wijze te opereren.

De wet kent echter ook zijn zwakheden. Overtreders van de wet worden weliswaar beboet in lijn met de schade die is veroorzaakt, maar de wet treedt pas over twee jaar in werking en kent geen minimumboetes of sancties op EU-niveau.

Daardoor is het risico groot dat bedrijven zullen uitwijken naar landen die de laagste boetes hanteren. Gedrukte materialen, zoals boeken, vallen de komende vijf jaar niet onder de wet, hoewel de jaarlijkse import van deze producten goed is voor zo'n 3,2 miljard euro.

Campagne nu een succes

Greenpeace, Milieudefensie, ICCO en het Wereld Natuur Fonds hebben ruim tien jaar campagne gevoerd voor een wet die een einde maakt aan de illegale houthandel in Europa. Bewijs van illegale praktijken, overleg met de houtsector, lobbygesprekken en directe acties hebben geleid tot dit succes. Nu is het noodzakelijk dat deze wet snel wordt geïmplementeerd en dat bedrijven hun verplichtingen nakomen.

Bekijk hier een slideshow van onze bossencampagne van de afgelopen 10 jaar

Onderwerpen