Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Flevoland tegen kolencentrales

Nieuwsartikel - 12 november, 2007
Nederland — De provincie Flevoland is tegen de bouw van kolencentrales in Nederland.

Kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam.

De Provinciale Staten van Flevoland wijzen de plannen af van vijf energiebedrijven, om nieuwe kolencentrales te bouwen in Nederland. Een meerderheid wil dat het provinciebestuur zich op de aandeelhoudersvergaderingen van energiebedrijven Nuon en Essent uitspreekt tegen de investeringen in kolencentrales. Nuon wil een kolencentrale bouwen in de Groningse Eemshaven. En Essent heeft plannen voor zo'n centrale in Geertruidenberg, Brabant. Greenpeace heeft afdoende aangetoond, net als netbeheerder Tennet, dat Nederland helemaal geen kolencentrales nodig heeft. De centrales zullen een gigantische CO2-uitstoot opleveren.

/nederland/Templates/Planet3/Pages/DetailPage.aspx?id=200329&epslanguage=nl-NL