Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Foute biomassa kan doorgaan voor duurzame energie

Nieuwsartikel - 30 augustus, 2006
Amsterdam, International — De op 30 augustus gepresenteerde criteria voor duurzame biomassa zijn tandenloos. Dat zeggen Milieudefensie en Greenpeace in een reactie op het rapport van de commissie Cramer.

Oerbos in de Amazone wordt platgebrand voor de productie van soja.

Onder het motto van duurzame energie gaat het tropisch regenwoud straks alsnog in rook op, mét subsidie van de overheid. Biomassa kan een belangrijke rol spelen om klimaatverandering tegen te gaan, maar moet dan wel rendabel worden ingezet.

De opdracht van de commissie was om het gebruik van biomassa die schade toebrengt aan natuur en milieu uit te sluiten. Maar de  commissie Cramer heeft te slappe criteria geformuleerd en de controle op foute biomassa niet goed uitgewerkt. Het rapport concludeert dat meestal niet te achterhalen is waar biomassa zoals palmolie en soja precies vandaan komt. De commissie vindt toch dat deze biomassa door de overheid als 'duurzaam' aangemerkt kan worden. "Een onbegrijpelijke en onverantwoorde redenering", aldus Donald Pols, campagneleider Klimaat en Energie van Milieudefensie. "Het is belachelijk dat foute biomassa kan doorgaan voor duurzame energie en dat hiervoor subsidies worden gegeven."

Echt duurzame biomassa kan voor een belangrijke vermindering van CO2-uitstoot zorgen. De commissie Cramer neemt echter genoegen met een afname van CO2-uitstoot met slechts 30 procent. Daardoor wordt onrendabel gebruik van biomassa, bijvoorbeeld als brandstof voor auto's, gestimuleerd. Voor de productie van één liter biobrandstof is bijna driekwart liter fossiele brandstof nodig. Meike Baretta, campagneleider Klimaat en Energie van Greenpeace. "Biobrandstof is de minst rendabele inzet van biomassa. Als het Nederlandse wagenpark helemaal op biodiesel zou rijden, verbruikt dat in één dag genoeg calorieën om honderd miljoen mensen te voeden."

Biomassa kan alleen een oplossing van het klimaatprobleem zijn als het gepaard gaat met forse energiebesparingen en grote investeringen in andere schone energiebronnen zoals zon, water en windenergie. De commissie Cramer had daar op zijn minst op moeten wijzen. Overmatige inzet van biomassa zal uiteindelijk altijd tot problemen leiden.

Greenpeace en Milieudefensie pleiten voor een verbod op alle biomassa die niet aantoonbaar duurzaam is. Zo mag biomassa niet met de voedselproductie concurreren en geen kap van het regenwoud veroorzaken. Ook genetisch gemodificeerde biomassa moet worden uitgesloten. De Tweede Kamer heeft aan de regering gevraagd om onduurzame palmolie te weren van de Nederlandse markt. Maar met de normen van deze commissie kan palmolie wel door de beugel. Onaanvaardbaar volgens de milieuorganisaties, zolang er voor de aanleg van palmolieplantages nog op grote schaal tropisch bos wordt gekapt.

Onderwerpen