Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Greenpeace rondt stenenactie in Zweden af

Nieuwsartikel - 18 augustus, 2009
Nederland — Greenpeace heeft haar campagne in het Kattegat nabij Zweden voltooid. Zaterdag losten de actievoerders de laatste 40 van in totaal 180 natuurstenen in een beschermd gebied in het Zweedse deel van het Kattegat. Hiermee zijn de twee Natura 2000 gebieden Fladen en Lilla Middelgrund symbolisch maar effectief beschermd tegen schadelijke sleepnetten en andere verstoringen van de zeebodem.

Actievoerders van Greenpeace plaatsten natuurstenen op de bodem van Kattegat nabij Zweden en vragen om de spoedige instelling van zeereservaten in kwetsbare gebeiden zoals deze..

Kwetsbare gebieden

Natura 2000-gebieden zijn wettelijk door de Europese Unie erkend als zeer kwetsbare en waardevolle natuurgebieden. Doordat Europese milieu- en visserijwetgeving niet met elkaar in overeenstemming zijn, is er van een daadwerkelijke bescherming van deze gebieden echter nog steeds geen sprake.

De twee zônes waar Greenpeace afgelopen week actief was, waren op papier al sinds 2003 beschermd. In werkelijkheid werden de gebieden nog dagelijks vernietigd door ondermeer schadelijke bodemsleepnetten.

Vernietiging halt toegeroepen

Met twee schepen heeft Greenpeace brokken natuursteen op de zeebodem geplaatst en daarmee verdere vernietiging van de zeebodem een halt toegeroepen. Hoewel het plaatsen van stenen een mogelijkheid is om gebieden op zee te beschermen, is het veel beter dat de overheid deze gebieden met duidelijke en effectieve regelgeving gaat beschermen.

Zweden, Nederland en andere Europese landen hebben honderden andere Natura 2000 gebieden op zee aangewezen die dringend beschermd moeten worden. De Europese ministers voor visserij, waaronder de Nederlandse minister Verburg, hebben daarom de taak om te zorgen dat deze Natura 2000 gebieden écht beschermd gaan worden. Dit kan door de hervorming van het Europese Visserijbeleid dat binnenkort op het programma staat. 

Zeereservaten

Door bij die hervorming middels regelgeving bepaalde gebieden af te sluiten voor schadelijke activiteiten worden zeereservaten gecreëerd waar de natuur tot rust kan komen. Wanneer de zee buiten deze zeereservaten op een duurzame wijze wordt beheerd, kan de zee ook voor toekomstige generaties een bron van voedsel, inkomen en plezier zijn.

Kijk hier voor meer informatie over onze actie in het Kattegat.

Onderwerpen