Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?
Deze pagina is gearchiveerd en is misschien niet langer up-to-date

Greenpeace collecte 2005

Nieuwsartikel - 17 mei, 2005
Amsterdam, Nederland — In de week van 21 tot en met 26 maart gingen meer dan 200 collectanten de straat op om te collecteren voor Greenpeace. Bij elkaar hebben zij meer dan 10.000 euro opgehaald voor Greenpeace, een fantastisch resultaat!

In de week van 21 tot en met 26 maart 2005 gingen meer dan 200 collectanten de straat op om te collecteren voor Greenpeace. Bij elkaar hebben zij meer dan 10.000 euro opgehaald voor Greenpeace, een fantastisch resultaat!

Collectanten bedankt!

En ook alle mensen die ons hebben gesteund via de collectebus of giro  NL31 INGB 0000 000044, hartelijk dank voor uw steun!

Dit was de eerste keer dat Greenpeace een collecte organiseerde in Nederland. Op kleine schaal: in Purmerend, Woerden en IJsselstein. Op dit moment bekijkt Greenpeace of deze manier van fondsenwerving ook landelijk toepasbaar zou zijn. We houden u op de hoogte!

Save Our Seas

De collectanten met de hoogste opbrengst in Purmerend, Woerden en IJsselstein ontvangen een Save Our Seas t-shirt, als extra dank voor hun fantastische inzet. Ook 10  van de mensen die mee hebben gedaan aan de 'collectezakjes-loterij' ontvangen het Save Our Seas t-shirt thuis. Gefeliciteerd!

Greenpeace neemt geen geld aan van overheid of bedrijfsleven en is voor haar inkomsten geheel afhankelijk van de steun van particulieren. Uw steun is dus onmisbaar voor ons. Wilt u ons structureel steunen? Meldt u dan hier aan als Greenpeace donateur. Zonder uw hulp zijn we nergens!

Heeft u vragen over de Greenpeace collecte 2005? Stuur dan een e-mail naar

INC random-item: (Content)