Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Greenpeace pakt achtergelaten bestrijdingsmiddelen in beschermende containers

Nieuwsartikel - 21 januari, 2002
Kathmandu, Nepal — Zes ton oude bestrijdingsmiddelen die volledig onbeschermd lagen weg te rotten in een pakhuis bij Kathmandu (Nepal) zijn door Greenpeace veilig ingepakt. Alle pesticiden in het pakhuis zijn nu in goed beschermde containers verpakt en klaargemaakt voor transport over zee.

Greenpeace inspecteert 6 ton uiterst giftige pesticiden die zijn achtergelaten in Khumaltar, Kathmandu, Nepal.

In oktober 2001 was al een begin gemaakt met het beveiligen van de bestrijdingsmiddelen. Greenpeace eist van de producenten, waaronder de multinationals Shell en Bayer, dat ze deze giftige stoffen terugnemen en opruimen. Wereldwijd ligt er een half miljoen ton aan oude pesticiden als chemische tijdbommen in slecht beschermde opslagruimtes, vaak in de direct nabijheid van scholen en huizen.

Ruim eenderde van het giftige afval in Kathmandu betreft pesticiden van Bayer en Shell. De rest is afkomstig van onder andere Union Carbide (Dow), Sumitomo, Sandoz, Rhone Poulenc (nu Bayer), DuPont, en Monsanto. De meeste bestrijdingsmiddelen werden zo'n 25 jaar geleden door de Westerse bedrijven in de vorm van hulppakketten naar Nepal gebracht, deels als ontwikkelingshulp en deels aangekocht door de Nepalese regering. De hoofdkantoren van deze bedrijven liggen in de rijke industrielanden, waar veel van de toen geleverde stoffen inmiddels verboden zijn. De bestrijdingsmiddelen waren voor mens en milieu te gevaarlijk.

Bayer en Shell's 'Responsible Care'

Een groot deel van het gif in Kathmandu komt van het chemiebedrijf Bayer: onder andere organische chloor-kwik verbindingen, die in Europa sinds decennia verboden zijn, en het zeer giftige Parathion. Eveneens zeer gevaarlijk zijn de oude gasflessen met methylbromide, een giftig gas dat ook de ozonlaag aantast. Daarnaast zijn er specifieke Shell-producten aangetroffen, met name het in Europa al lang verboden en zeer schadelijke bestrijdingsmiddel Dieldrin dat tevens onder de Stockholm Conventie (1) valt.

De plek bij Kathmandu is een van meerdere bekende lokaties in Nepal waar oude pesticiden liggen opgeslagen. De VN Voedsel en Landbouw Organisatie (FAO) schat dat er wereldwijd een half miljoen ton aan bedorven, nu verboden, oude bestrijdingsmiddelen ligt. Zowel Bayer en Shell claimen 'Responsible Care' programma's aan te hangen. Greenpeace wil dat ze zich aan deze mooie woorden houden en hun schadelijke erfenis opruimen.

Met haar hulpactie zet Greenpeace in Nepal de aanzet tot wat eigenlijk de verantwoordelijke bedrijven zelf al hadden moeten doen. Greenpeace eist dat de chemiebedrijven verantwoordelijkheid voor hun producten nemen. De verantwoordelijke multinationals moeten gezamenlijk hun pesticiden terughalen en deze op professionele wijze opruimen.

(1) Stockholm Conventie In mei 2001 ondertekenden 70 landen een wereldwijd verdrag (de Stockholm conventie) dat beoogt om in elk geval 12 van de meest giftige stoffen - de 'Dirty Dozen' - in de toekomst niet meer te gebruiken. Daar zitten naast bekende giftige stoffen als dioxine en PCB's ook negen bestrijdingsmiddelen bij, waaronder Dieldrin. Het verdrag eist ook de vernietiging van de voorraden en afvalresten van deze giftige stoffen.